คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
 
 
 
     
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี


 
 
ณัฐวงศ์  พูนพล
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) : ณัฐวงศ์ พูนพล
ชื่อ-สกุล (Eng.) : Nuttavong Poonpool
เบอร์โทร : 0804002564
อีเมล์ : Nattavong.p@acc.msu.ac.th; Poonpool@hotmail.com; npoonpool@yahoo.com; npoonpool@gmail.com
เว็บไซต์ : Coming Soon
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปฏิทินการปฏิบัติงาน :
 
 
 
ตำแหน่งทางบริหาร
  ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ
วันที่เข้าทำงาน
  11-ก.ค.-45
วุฒิการศึกษา
  2005-Ph.D. (Accounting) Mahasarakham University, TH
2001, MBA (Accounting for planning and control) Kasetsart University, TH
1996, BBA. (Accounting) Mahasarakham University, TH
1992-1994, High Vacational Certificate (Accounting) Nakhonratchasima Vocational College
1989-1991, Vacational Certificate (Accounting) Nakhonratchasima Vocational College
งานวิจัยที่สนใจ
  Behavioral Accounting, Managerial Accounting, Cost Accounting, Cost Management, Management Control System, Accounitng Ethics, Creative Accounting, Audit Quality, Accounting Capability, Accounting Innovation, Accounting Information System Application, Good Corporate Governance.
ประวัติการทำงาน
  2002, Lecturer of Mahasarakham University, Thailand
1999, Senior Accountant (Domestic Division) of JVC Component (Thailand) Co., Ltd.
1998, Project Manager of Home Graden View (House Project for Sale) at Nakhornratchasima (Thailand) Co., Ltd.
1997, Lecturer of Luangphor khoon parisutho technical college
วิชาที่สอน
  Financial Accounting
Managerial Accounting
Internal Audit and Control
Accounting System and Auditing
Intermediate Accounting 1
Advanced Accounting 2
คณะกรรมการ
  Director for Quality Assurance in Education
ตำรา
  Managerial Accounting
Management Control System
Cost Management
Financial Reporting and Financial Analysis
Internal Audit and Control
Accounting System and Auditing
Intermediate Accounting 1
เอกสารประกอบการสอน
  Financial Accounting
Internal Audit and Control
Accounting System and Auditing
Intermediate Accounting 1
Advanced Accounting 2
งานวิจัย
  2014, Responsibility accounting effectiveness on sustainable growth
2013, The budgetary control of the firms within the industrial estate authority of Thailand: Impacts
on investment efficiency and firm wealth.
2013, The effects of risk management effectiveness on organisational sustainability of information
technology businesses
2013, Management control strategy and goal achievement.
2011, Human Resource Accounting Effectiveness and Business Success of Thai-Listed Firms: Roles of
Employee Engagement and Organizational Commitment.
2011, The effect of e-commerce competence on accounting information quality: An empirical study
of e-commerce firms in Thailand.
2011, The effect of auditor professional on audit quality: an empirical study of Certified Public
Accountants (CPAs) in Thailand.
2007, Empirical Investigation of Knowledge-Building Capability of Performance: Accounting Firms in
Thailand.
2006, The Knowledge' The Modern Internal Auditing and Control of Ministry's Internal Auditor.
(http://bidyalib.eco.ku.ac.th/indystudy.xls)
วิทยากรรับเชิญ
  2001-2003, Lecturer in Global Issue Topic at Faculty of Humanities and Social Science, MSU
2001-2005, Lecturer in Program Autoflight at Faculty of Accountancy and Management, MSU
บทความทางวิชาการ
  Coming Soon
โครงการบริการทางวิชาการ
  โครงการฝึกอบรมนิสิตมมส.เพื่อปฎิบัติงานการตรวจสอบบัญชีร่วมกับพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม
2014, Auditor for Quality Assurance in Education at Faculty of Business, Economics and Communications of Naresuan University
2014, Auditor for Quality Assurance in Education at Faculty of Architecture, Urban Design and Creative Arts (Mahasarakham University)
2013, Auditor for Quality Assurance in Education at Vongchavalitkul University
อบรมสัมนา
  Coming Soon
   
 
  Top