คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
 
 
 
     
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี


 
 
ณัฐวงศ์  พูนพล
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) : ณัฐวงศ์ พูนพล
ชื่อ-สกุล (Eng.) : Nuttavong Poonpool
เบอร์โทร : 0804002564
อีเมล์ : Nattavong.p@mbs.msu.ac.th; Poonpool@hotmail.com; npoonpool@yahoo.com; npoonpool@gmail.com
เว็บไซต์ : Coming Soon
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปฏิทินการปฏิบัติงาน :
 
 
 
ตำแหน่งทางบริหาร
  ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ
วันที่เข้าทำงาน
  11-ก.ค.-45
วุฒิการศึกษา
  2005-Present, On study leave for Ph.D. (Accounting) in Mahasarakham University, TH
2001, MBA (Accounting for planning and control) Kasetsart University, TH
1996, บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1992-1994, ปวส (การบัญชี) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
1989-1991, ปวช. (การบัญชี) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
งานวิจัยที่สนใจ
  การบัญชีเชิงพฤติกรรม การบัญชีบริหาร การบริหารต้นทุน ระบบควบคุมทางการบริหาร จรรยาบรรณวิชาชีพทางการบัญชี คุณภาพกำไร คุณภาพการสอบบัญชี การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการทำงานทางการบัญชี นวัตกรรมทางการบัญชี กลยุทธ์การตลาด การบริหารเชิงกลยุทธ์ พันธมิตรทางธุรกิจ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ การจัดการการเปลี่ยนแปลง จริยธรรมธุรกิจ บรรษัทภิบาล และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ประวัติการทำงาน
  2002, Lecturer of Mahasarakham University, Thailand
1999, Senior Accountant (Domestic Division) of JVC Component (Thailand) Co., Ltd.
1998, Project Manager of Home Graden View (House Project for Sale) at Nakhornratchasima (Thailand) Co., Ltd.
2540, ตำแหน่งอาจารย์ประจำวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ
วิชาที่สอน
  Financial Accounting
Managerial Accounting
Internal Audit and Control
Accounting System and Auditing
Intermediate Accounting 1
Advanced Accounting 2
คณะกรรมการ
  Coming Soon
ตำรา
  Financial Accounting
เอกสารประกอบการสอน
  Financial Accounting
Managerial Accounting
Internal Audit and Control
Accounting System and Auditing
Intermediate Accounting 1
Advanced Accounting 2
งานวิจัย
  Present, Human Resource Accounting Effectiveness and Business Success of Thai-Listed Firms: Roles of Employee Engagement and Organizational Commitment. (Operating)
2007, Empirical Investigation of Knowledge-Building Capability of Performance: Accounting Firms in Thailand.
2006, The Knowledge' The Modern Internal Auditing and Control of Ministry's Internal Auditor. (http://bidyalib.eco.ku.ac.th/indystudy.xls)
วิทยากรรับเชิญ
  2001-2003, Lecturer in Global Issue Topic at Faculty of Humanities and Social Science, MSU
2001-2005, Lecturer in Program Autoflight at Faculty of Accountancy and Management, MSU
บทความทางวิชาการ
  Coming Soon
โครงการบริการทางวิชาการ
  โครงการฝึกอบรมนิสิตมมส.เพื่อปฎิบัติงานการตรวจสอบบัญชีร่วมกับพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม
อบรมสัมนา
  Coming Soon
   
 
  Top