คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
 
 
 
     
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี


 
 
ณัฐวงศ์  พูนพล
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) : ณัฐวงศ์ พูนพล
ชื่อ-สกุล (Eng.) : Nuttavong Poonpool
เบอร์โทร : 080-4002-564
อีเมล์ : Nuttavong.p@acc.msu.ac.th; Poonpool@hotmail.com
เว็บไซต์ : Coming Soon
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ปฏิทินการปฏิบัติงาน :
 
 
 
ตำแหน่งทางบริหาร
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร
วันที่เข้าทำงาน
  11-ก.ค.-45
วุฒิการศึกษา
  2005-Ph.D. (Accounting) Mahasarakham University, TH
2001, MBA (Accounting for planning and control) Kasetsart University, TH
1996, BBA. (Accounting) Mahasarakham University, TH
1992-1994, High Vacational Certificate (Accounting) Nakhonratchasima Vocational College
1989-1991, Vacational Certificate (Accounting) Nakhonratchasima Vocational College
งานวิจัยที่สนใจ
  Behavioral Accounting, Managerial Accounting, Cost Accounting, Cost Management, Management Control System, Accounitng Ethics, Creative Accounting, Audit Quality, Accounting Capability, Accounting Innovation, Accounting Information System Application, Good Corporate Governance.
ประวัติการทำงาน
  2002, Lecturer of Mahasarakham University, Thailand
1999, Senior Accountant (Domestic Division) of JVC Component (Thailand) Co., Ltd.
1998, Project Manager of Home Graden View (House Project for Sale) at Nakhornratchasima (Thailand) Co., Ltd.
1997, Lecturer of Luangphor khoon parisutho technical college
วิชาที่สอน
  Financial Accounting
Managerial Accounting
Internal Audit and Control
Accounting System and Auditing
Intermediate Accounting 1
Advanced Accounting 2
คณะกรรมการ
  Director for Quality Assurance in Education
ตำรา
  Cost Accounting
Managerial Accounting
Management Control System
Cost Management
Financial Reporting and Financial Analysis
Internal Audit and Control
Accounting System and Auditing
Intermediate Accounting 1
เอกสารประกอบการสอน
  Financial Accounting
Internal Audit and Control
Accounting System and Auditing
Intermediate Accounting 1
Advanced Accounting 2
งานวิจัย
  -
วิทยากรรับเชิญ
  -
บทความทางวิชาการ
  Coming Soon
โครงการบริการทางวิชาการ
  โครงการฝึกอบรมนิสิตมมส.เพื่อปฎิบัติงานการตรวจสอบบัญชีร่วมกับพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม
2015, Auditor for Quality Assurance in Education at Faculty of Commerce and Business Administration Burapha University
2015, Auditor for Quality Assurance in Education at Faculty of Business, Economics and Communications of Naresuan University
2014, Auditor for Quality Assurance in Education at Faculty of Business, Economics and Communications of Naresuan University
2014, Auditor for Quality Assurance in Education at Faculty of Architecture, Urban Design and Creative Arts (Mahasarakham University)
2013, Auditor for Quality Assurance in Education at Vongchavalitkul University
อบรมสัมนา
  Coming Soon
   
 
  Top