คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวนิสิตปริญญาตรีและตารางเรียนตารางสอบ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type2.php on line 60 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type2.php on line 60
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type2.php on line 47 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type2.php on line 47
  ประกาศรายชื่อนิสิตโครงการ Auditing Workshop Camp รุ่นที่ 1
ให้นิสิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

เข้าร่วมโครงการ Auditing Workshop Camp รุ่นที่ 1 

ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง SBB1103 (ชั้น 11) อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร

ลงทะเบียน 08.00-08.30.. [24/08/2558 ,10:08:36]    อ่าน 4312 ครั้ง

  ประกาศรับสมัครงาน บรษัท แหลมทองสหการ จำกัด
ด้วยกลุ่มบริษัท แหลมทองสหการ จะเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาจบใหม่ ประจำปี 2558 ตามนโยบายรับนิสิตนักศึกษาจบใหม่เป็นประจำทุกปี เพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานสังกัดหน่วยบริหาร และสนับสนุนระบบ หรือหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาข.. [02/03/2558 ,09:03:21]    อ่าน 4670 ครั้ง
  ประกาศผลโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ : พัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพบัณฑิตรุ่นใหม่ฯ รุ่นที่ 20
แจ้งเพื่อทราบ

 

1. นิสิตที่ไม่ผ่านโครงการ (สีแดง) ให้ดำเนินงานอบรมพัฒนาบุคลิกภาพจากสถาบันฝึกอบรมภายนอก และจัดทำรายงานหัวข้อจริยรรมในการทำงาน จึงจะสามารถขอสำเร็จการศึกษาได้

หรือ รอเข้าร่วมอบรมที่คณะฯ ดำ.. [09/02/2558 ,09:02:45]  อ่าน 4972 ครั้ง

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Insight Thailand Camp 2015
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Insight Thailand Camp 2015 [05/01/2558 ,13:01:56]  อ่าน 5624 ครั้ง
  ปฎิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2557
ปฎิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2557 [27/10/2557 ,11:10:47]  อ่าน 6830 ครั้ง
  ประชาสัมพันรับสมัครงาน ธนาคารกสิกรไทย ประจำปี 2557
ธนาคารกสิกรไทย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน จำนวนหลายตำแหน่ง ดังนี้
ตำแหน่ง : 1. ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการ
2.  ผู้ช่วยผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการ<..
[13/10/2557 ,16:10:04]  อ่าน 8007 ครั้ง
  ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตร ยี่ห้อ คูโบต้า มีความต้องการรับสมัครพนักงานในระดับปริญญาตรี จำนวนมากเพื่อรองรับการเจริญติบโตทางธุรกิจ มีความประสงค์ที่จะรับบัณฑิตที่จบการศึกษา/ หรือคาดว.. [13/10/2557 ,16:10:14]  อ่าน 9300 ครั้ง
  ประกาศให้ทุนประจำปีงบประมาณ 2558 สำหรับนิสิต
ขอให้นิสิตจัดทำเอกสารตามที่แนบ [09/10/2557 ,16:10:27]  อ่าน 6483 ครั้ง
  ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี และเกียรติบัตรนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี และเกียรติบัตรนักกิจกรรม เพื่อขึ้นรับเกียรติบัตร ในวันพิธีไหว้ครูคณะฯ ขอให้นิสิตที่มีชื่อตามไฟล์ที่แนบมา เข้าซ้อมขึ้นรับเกียรติบัตรในเย็นวันอังคาร ที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 17.30 .. [22/09/2557 ,12:09:11]  อ่าน 6504 ครั้ง
  บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานและนิสิตฝึกงาน
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานเจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนมาก ๆ จำนวน 4 อัตรา (มีภูมิลำเนาในจังหวัดบุรีรัมย์หรือใกล้เคียงจะดีมาก)
สวัสดิการ ...
1. โบนัสประจำปี
[20/02/2557 ,12:02:01]  อ่าน 13930 ครั้ง
    64 รายการ  หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

   


 


Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type2.php on line 167 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type2.php on line 167
  ประกาศ ตารางเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และเทียบเข้า ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 (แบบค้นหา)
ประกาศ ตารางเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และเทียบเข้า ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 (แบบค้นหา) [27/07/2557 ,24:36:24]  
  ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2554 นิสิตนิสิตระดับปริญญาตรี 4 ปี และเทียบเข้า
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2554 นิสิตนิสิตระดับปริญญาตรี 4 ปี และเทียบเข้า คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [30/08/2554 ,15:16:01]  
  ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2553 สำหรับนิสิตปริญญาตรี (เทียบเข้า)
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2553 สำหรับนิสิตปริญญาตรี (เทียบเข้า) [26/01/2554 ,18:37:58]
  ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2552 นิสิตหลักสูตร 4 ปี คณะการบัญชีและการจัดการ
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2552 นิสิตหลักสูตร 4 ปี คณะการบัญชีและการจัดการ [22/09/2552]