คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประมวลภาพ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-event.php on line 48 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-event.php on line 48
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-event.php on line 36 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-event.php on line 36
  พิธีเปิดการตรวจประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการตรวจประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559
--------------------------------------------------
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 08...
[08/12/2559 ,10:12:55]    ชม 71 ครั้ง
  โครงการการจัดการความรู้เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่  2 พฤศจิกายน 2559   ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ    คณะการบัญชีและการจัดการ   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการ “การจัดการความรู้เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระ.. [29/11/2559 ,08:11:05]    ชม 49 ครั้ง
  การตรวจติดตามภายในเกี่ยวกับการทบทวน ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
เมื่อระหว่างวันที่  21 - 22 พฤศจิกายน  2559  ฝ่ายประกันคุณภาพ  คณะการบัญชีและการจัดการ  มีการดำเนินงานในการตรวจติดตามภายในเกี่ยวกับการทบทวน ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015&n.. [29/11/2559 ,08:11:16]  ชม 72 ครั้ง
  ประชุมสัมมนานานาชาติประจำปี พ.ศ. 2559 : BECIC 2016
เมื่อระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2559 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร  จัดประชุมสัมมนานานาชาติประจำปี พ.ศ. 2559 The 6th Business, Economics and Communications International Conf.. [24/11/2559 ,11:11:48]  ชม 82 ครั้ง
  โครงการฝึกอบรมจิตอาสาและอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 สาขาวิชาการบริหารการเงิน  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการฝึกอบรม “จิตอาสาและอบรมคุณธรรมจริยธรรม”  ณ วัดป่ากู่แก้ว  ตำบลขามเรียง  อำเภอก.. [21/11/2559 ,15:11:23]  ชม 92 ครั้ง
  คณะการบัญชีและการจัดการเข้าร่วมงาน Yunnan International Education Exhibition (Autumn Fair) ครั้งที่ 12
ระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤศจิกายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์   ตำแหน่ง            รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ  พร้อมด้วย Miss Xiaoque .. [14/11/2559 ,09:11:21]  ชม 25 ครั้ง
  บุคลากร นิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน  2559  ผู้บริหาร  บุคลากร  และนิสิต  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นิติพงษ์   ส่งศรีโรจน์  คณบดีคณ.. [14/11/2559 ,09:11:08]  ชม 67 ครั้ง
  คณะการบัญชีและการจัดการ ต้อนรับผู้บริหารจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมื่อวันที่   10  พฤศจิกายน  2559 ผู้บริหารคณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดี 
กล่าวต้อนรับ คุณพงศ์วราวุฒิ  หมื่นยุทธิ..
[10/11/2559 ,16:11:31]  ชม 72 ครั้ง
  โครงการ การจัดการความรู้เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรายหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ   “การจัดการความรู้เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรายหลักสูตร ปีการศึกษา 2559สำหรับบุคลา.. [10/11/2559 ,15:11:13]  ชม 33 ครั้ง
  ผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพระประธานประจำคณะการบัญชีและการจัดการ
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพระประธานประจำคณะการบัญชีและการจัดการ  ประจำปี 2559  โดยมี ผู้บริหาร บุคลากร  นิสิต  ของ.. [09/11/2559 ,14:11:43]  ชม 66 ครั้ง
    1229 รายการ  หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 |