คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/support.php on line 46 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/support.php on line 46
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/support.php on line 33 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/support.php on line 33
  ประกาศรับสมัครเข้ารับทุนการศึกษา
ประกาศรับสมัครนิสิตเข้ารับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2559
จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท (ขึ้นรับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)
ประเภทผลการเรียนดีเด่นระดับคณะฯ
โดยนิสิตต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นนิสิ..
[02/11/2559 ,16:11:57]    อ่าน 2547 ครั้ง
  รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษา
เนื่องด้วย เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559ให้แก่นิสิตนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ (ทั่วประเทศ) จำนวน 250 ทุน ทุนละ 30,000 บาท และขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยดำเนินการคัดเลือกนิ.. [04/10/2559 ,17:10:02]    อ่าน 2327 ครั้ง
  รับสมัครนิสิตเพื่อจัดลำดับเข้ารับทุนการศึกษาในวันไหว้ครูคณะการบัญชีและการจัดการ ประจำปี 2559
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเยาวชนของชาติ โดยเฉพาะนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์ ความประพฤติดี ช่วยเหลือกิจกรรมของคณะฯ &.. [22/08/2559 ,17:08:09]  อ่าน 2349 ครั้ง
  ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา เทสโก้โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
ด้วยสำนัก

 

งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมูลนิธิเทศโก้เพื่อไทย มีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีทุนในการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา จึงได้ประกาศรับสมัครนิสิตเพ.. [22/08/2559 ,16:08:57]  อ่าน 2494 ครั้ง

  ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อจัดลำดับเข้ารับทุนการศึกษา ในวันไหว้ครูคณะการบัญชีและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2558
ด้วย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดให้มีพิธีไหว้ครูคณะการบัญชีและการจัดการ ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยในกิจกรรมจะมีการมอบทุนการศึกษา เกียรติบัตรผู้มีผลการ.. [02/09/2558 ,09:09:43]  อ่าน 3700 ครั้ง
  รับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา
เนื่องด้วยมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา "เทสโก้ โลตัส" ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนิสิตนักศึกษารายใหม่ จำนวน 97 ทุน ทุนละ 15,000 บาท โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะดำเนินการคัดเลือกนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่กำลัง.. [04/07/2557 ,14:07:13]  อ่าน 4156 ครั้ง
  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา
ด้วยมูลนิธิ ตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2557  จำนวน 20 ทุน ทุนละ 8,000 บาท ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดี มีจริยธรรม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาศได้ศึกษา.. [13/06/2557 ,14:06:21]  อ่าน 3761 ครั้ง
  ประกาศกำหนดการเปิดรับสมัครนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
ตามที่งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กลุ่มงานบริการและสวัสดิภาพนิสิต กองกิจการนิสิตได้ดำเนินการจัดทำประกาศรับสมัครนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และประกาศปฏิทินการกู้ยืม ประจำปี 2557 ขึ้น พร้อมทั้งข้อมูลที่เก.. [13/06/2557 ,14:06:25]  อ่าน 4769 ครั้ง
  มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล รับสมัครนิสิตเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปี 2557
เนื่องด้วยมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาของมูลนิธิ ประจำปีการศึกษา 2557  ทั้งนี้รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 - 31 มกราคม 2557 นิสิตที่สนใจสา.. [17/10/2556 ,14:10:14]  อ่าน 3929 ครั้ง
  ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปีงบประมาณ 2554 (เพิ่มเติม)
ตามที่ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 นั้น งานบริหารการวิจัยใคร่ขอแจ้งประกาศผลการพิจารณาทุนวิจัยดังกล่าวให้ทราบ และขอให้ผู้ได้รับทุนดำเนิ.. [24/07/2554 ,11:07:55]  อ่าน 5400 ครั้ง
    26 รายการ  หน้า | 1 | 2 | 3 |