คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32
  ประกาศรายชื่อนิสิตและรายวิชาที่เทียบโอนไม่ได้ สำหรับนิสิตเทียบเข้าประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อนิสิตและรายวิชาที่เทียบโอนไม่ได้ สำหรับนิสิตเทียบเข้าประจำปีการศึกษา 2558

 

นิสิตสามาร.. [07/05/2558 ,17:05:40]    อ่าน[2586]

  ประกาศ สำหรับนิสิตที่ต้องการขอเปิดรายวิชาในภาคเรียนพิเศษ 2557 (เรียนระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2558)
สำหรับนิสิตที่ต้องการขอเปิดรายวิชาในภาคเรียนพิเศษ 2557 (เรียนระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2558) ขอให้ลงชื่อและเ.. [18/04/2558 ,13:04:59]    อ่าน[3736]
  โครงการอบรมเสริมทักษะกาครคิดวิเคราะห์ และ โครงการปรับความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
สำนักบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี ขอเชิญนิสิตใหม่รหัส 58 เข้าร่วม "โครงการอบรมเสริมทักษะกาครคิดวิเคราะห์เพื่อเตรียมความพ.. [18/04/2558 ,13:04:26]  อ่าน[2220]
  ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขัน “ MOS Olympics Compettion 2015 “
ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันโครงการคัดเลือกนิสิตตัวแทน

 

[02/04/2558 ,14:04:37]  อ่าน[1411]

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต นิสิต.. [01/04/2558 ,08:04:08]  อ่าน[2287]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าร่วมแข่งขัน “ MOS Olympics Compettion 2015 “
ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันโครงการคัดเลือกนิสิตตัวแทน

 .. [31/03/2558 ,09:03:24]  อ่าน[1053]

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันโปรแกรม “ MOS Olympics Compettion 2015 “
ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันโครงการคัดเลือกนิสิตตัวแทน

 

<..
[25/03/2558 ,13:03:14]  อ่าน[1387]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (เทียบเข้า) ปี 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (เทียบเข้า) ประเภทโควตาเรียนดี, ประเภทโควตา.. [25/03/2558 ,07:03:50]  อ่าน[1287]
  ประกาศคณะการบัญชีฯ เรื่องการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อติดตั้งในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 จำนวนไม่น้อยกว่า 145
[19/03/2558 ,16:03:57]  อ่าน[884]
  กำหนดการสอบ MSU IT Exit Exam นิสิตปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 3 (รหัส 55) นิสติหลักสูตรเทียบเข้า (รหัส 56)
แจ้งกำหนดการสอบ MSU IT Exit Exam สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 3 (รหัส 55)

&nbs.. [16/03/2558 ,16:03:37]  อ่าน[1546]

     หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |