คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32
  ประกาศรายชื่อนิสิต ในการเข้ารับฟังคำชี้แจงเรื่อง กยศ. กิจกรรมนิสิต และระบบการลงทะเบียนเรียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อนิสิต หมู่เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาและวัน เวลา สถานที่  ในการเข้ารับฟังคำชี้แจงเรื่อง กยศ. กิจกรรมนิสิต แ.. [29/07/2557 ,10:07:30]    อ่าน[4608]
  ประกาศ ตารางเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และเทียบเข้า ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 (แบบค้นหา)
ประกาศ ตารางเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และเทียบเข้า ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 (แบบค้นหา) [27/07/2557 ,24:36:24]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ (โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา และระบบพิเศษ ) คณะการบัญชีและการจัดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ (โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา และระบบพิเศษ ) คณะการบัญชีและการจัดการ ป.. [24/07/2557 ,10:07:18]  อ่าน[2182]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบสอบสัมภาษณ์ และสอบข้อเขียน เพื่อเข้าเป็นนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ โครงการขยายโอกาสทางการศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบสอบสัมภาษณ์ และสอบข้อเขียน เพื่อเข้าเป็นนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ โครงการขยายโอกาสทางการศ.. [17/07/2557 ,09:07:15]  อ่าน[2356]
  โครงการนำนิสิตเข้าร่วมแข่งขัน MOS Olympic Worldwide Competition 2014
[16/07/2557 ,16:07:41]  อ่าน[1819]
  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมติวและสอบประกาศนียบัตร IT Certificate Microsoft Office2010 รุ่นที่ 17 (เลื่อนวันอบรม)
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมติวและสอบประกาศนียบัตร IT Certificate Microsoft Office รุ่นที่ 17 (เลื่อนวันอบรม)
จากเดิมโค..
[02/07/2557 ,15:07:41]  อ่าน[2451]
  อนุมัติดำเนินการจ้างติวเข้มนิสิตเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic 2014
อนุมัติดำเนินการจ้างติวเข้มนิสิตเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic 2014

 

  ดำเนินการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา Notebook 21 เครื่อง ป.เอก รุ่น 10

ดำเนินการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา Notebook 21 เครื่อง ป.เอก รุ่น 10

  [27/06/2557 ,11:06:48]  อ่าน[1872]

  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมติวและสอบประกาศนียบัตร IT Certificate Microsoft Office2010 รุ่นที่ 17
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมติวและสอบประกาศนียบัตร IT Certificate Microsoft Office2010 รุ่นที่ 17

[24/06/2557 ,10:06:08]  อ่าน[2197]
  โครงการ 'การบรรยายพิเศษและเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์การจัดทำงานวิจัยด้านการบัญชี'
โครงการ "การบรรยายพิเศษและเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์การจัดทำงานวิจัยด้านการบัญชี"
จัดโดย:เครือข่ายวิจัยทางบัญชี ร่วมกับ..
[18/06/2557 ,12:06:01]  อ่าน[4259]
     หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |