คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32
  โครงการ : การฝึกปฏิบัติทักษะสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดทำภาษี (Tax Workshop) ครั้งที่ 5
โครงการ  : การฝึกปฏิบัติทักษะสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดทำภาษี (Tax Workshop) ครั้งที่ 5

ผู้รับผิด..
[18/02/2557 ,11:02:57]    อ่าน[2180]
  ประกาศโครงการสัมมนา 'Update ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม'
โครงการสัมมนา “Update ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม”

วัตถุประสงค์ <..
[17/02/2557 ,13:02:04]    อ่าน[2891]
  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมติวและสอบประกาศนียบัตร IT Certificate Microsoft Office2010 รุ่นที่ 14
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมติวและสอบประกาศนียบัตร IT Certificate Microsoft Office2010 รุ่นที่ 14

[15/02/2557 ,09:02:30]  อ่าน[1906]
  โครงการคัดเลือกนิสิตตัวแทนคณะการบัญชีแข่งขันโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 “ MOS Olympic 2014 “ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
โครงการคัดเลือกนิสิตตัวแทนคณะการบัญชีและการจัดการและตัวแทนเยาวชนประเทศไทย
เข้าร่วมการแข่งข..
[11/02/2557 ,17:02:22]  อ่าน[2703]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าร่วมแข่งขัน Microsoft Office 2007 โครงการ“ MOS Olympic Wordwide Compettion 2014 “ ณ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าร่วมแข่งขัน Microsoft Office 2007 โครงการคัดเลือกนิสิตตัวแทน
<..
[11/02/2557 ,17:02:25]  อ่าน[1940]
  ประกาศตารางสอบประมวลความรู้และเวลาสอบปากเปล่าสำหรับนิสิตสาขา BC BIT ECOM ปี 3-4 ให้แสดงเกรดผ่านวิชาเอกบังคับ
ประกาศตารางสอบประมวลความรู้สำหรับนิสิตสาขา BC BIT ECOM ปี 3-4 ให้แสดงเกรดผ่านวิชาเอกบังคับ และสอบดังนี้.. [07/02/2557 ,10:02:37]  อ่าน[1720]
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 'ธรรมศิลป์กับหลักธรรมนำชีวิต' รุ่นที่ 21-23
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 'ธรรมศิลป์กับหลักธรรมนำชีวิต' รุ่นที่ 21
โครงการ 'ธรรมศิลป์กับหลักธรรมนำชีวิต' รุ่..
[05/02/2557 ,10:02:18]  อ่าน[2802]
  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมติวและสอบประกาศนียบัตร IT Certificate Microsoft Office2010 รุ่นที่ 13
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมติวและสอบประกาศนียบัตร IT Certificate Microsoft Office2010 รุ่นที่ 13

[05/02/2557 ,09:02:33]  อ่าน[2009]
  โครงการ 'ธรรมศิลป์กับหลักธรรมนำชีวิต' รุ่น 21-23
โครงการ 'ธรรมศิลป์กับหลักธรรมนำชีวิต' รุ่น 21-23

วัตถุป.. [20/01/2557 ,12:01:53]  อ่าน[4336]

  โครงการบริการวิชาการ :การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้
โครงการบริการวิชาการ :"การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้"จัดโดย สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ.. [13/01/2557 ,14:01:47]  อ่าน[2817]
     หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |