คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32
  ระชาสัมพันธ์โครงการอบรมติวและสอบประกาศนียบัตร IT Certificate Microsoft Office2010 รุ่นที่ 12

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมติวและสอบประกาศนียบัตร IT Certificate Microsoft Office2010 รุ่นที่ 12
[07/01/2557 ,09:01:47]    อ่าน[2254]
  กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท (ระบบปกติ)
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท  ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556 

 

ในวันศุกร์ท.. [04/01/2557 ,20:01:07]    อ่าน[1883]

  นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชีรุ่น AC54 ตรวจสอบสาขาวิชา
นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชีรุ่น AC54 ตรวจสอบสาขาวิชา

หากมีข้อมูลผิดพลาด ตืดต่อ อ.ดร.ขจิต ก้อนทอง โทร 081-.. [24/12/2556 ,15:12:50]  อ่าน[2399]
  เลื่อนวันปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 3/2556
ประกาศ

 

 ขอเลื่อนวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556  ซึ่งเด.. [19/12/2556 ,15:12:10]  อ่าน[1881]

  ประกาศรอบเวลาการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556
ประกาศรอบเวลาการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556.. [11/12/2556 ,09:12:40]  อ่าน[3199]
  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมติวและสอบประกาศนียบัตร IT Certificate Microsoft Office2010 รุ่นที่ 11
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมติวและสอบประกาศนียบัตร IT Certificate Microsoft Office2010 รุ่นที่ 11

 

อ.. [03/12/2556 ,13:12:38]  อ่าน[3018]

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 3/2556
รายงานตัววันที่ 3 ธ.ค.56 ชั้น 2 อาคาร 2 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) เวลา 08.30 น. เ.. [02/12/2556 ,14:12:28]  อ่าน[2201]
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ( ระบบปกติ และรับบพิเศษ) และระดับปริญญาเอก (ระบบปกติ) ประจำปีการศึก
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ระบบปกติ และรับบพิเศษ) และระดับปริญญาเอก (ระบบปกติ)  ประจำ.. [25/11/2556 ,10:11:35]  อ่าน[2684]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ระบบปกติ) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ระบบปกติ) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556 [20/11/2556 ,15:11:09]  อ่าน[2358]
  โครงการฝึกอบรม การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express ครั้งที่ 4
โครงการฝึกอบรม “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express ” ครั้งที่ 4
จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ คณะการบ..
[11/11/2556 ,18:11:27]  อ่าน[2875]
     หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |