คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32
  โครงการอบรมติวและสอบ IT Certificate MS Office 2010 รุุ่นที่ 2 ปีที่ 2
รายละเอียดโครงการ อ่านเพิ่มเติมได้ที่

 

http://www.acc.msu.ac.th/mos2012<.. [25/11/2555 ,10:11:34]    อ่าน[3712]

  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ของคณะการบัญชีฯ พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ของคณะการบัญชีฯ พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง

 

(รายละ.. [22/11/2555 ,14:11:36]    อ่าน[2837]

  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ของคณะการบัญชีฯ พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง

 

(รายละเ.. [22/11/2555 ,14:11:04]  อ่าน[2632]

  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อ สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี (บธ.บ.) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อ สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิ.. [19/11/2555 ,15:11:58]  อ่าน[4586]
  ประกาศ รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาโท (ระบบปกติ) คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาโท (ระบบป.. [19/11/2555 ,14:11:24]  อ่าน[3495]
  โครงการ "บัณฑิตยุคใหม่ใส่ใจการเงิน"
รายละเอียดโครงการ

คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมกับ  ศูนย์ส.. [19/11/2555 ,10:11:42]  อ่าน[3017]

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระบบพิเศษ และปริญญาเอก ระบบปกติ คณะการบัญชีและการจัดการ ประจำปี2556
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระบบพิเศษ และปริญญ.. [15/11/2555 ,10:11:26]  อ่าน[3699]
  ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระบบปกติ คณะการบัญชีและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2556
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระบบปกติ คณะการบัญ.. [14/11/2555 ,18:11:50]  อ่าน[2999]
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ : เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะสู่การเป็นบัณฑิต ที่พึ่งประสงค์ รุ่นที่ 17
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ : เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะสู่การเป็นบัณฑิต ที่พึ่งประสงค์ รุ่นที่ 17
จัดโดยศูนย์บร..
[14/11/2555 ,08:11:46]  อ่าน[3245]
  โครงการอบรมการฝึกปฏิบัติทักษะสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดทำภาษี(Tax Workshop)ครั้งที่4
สาขาการบัญชีร่วมกับศูนย์พัฒนาการบัญชี จัดโครงการอบรมการฝึกปฏิบัติทักษะสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดทำภาษี(Tax Workshop) ครั้.. [12/11/2555 ,10:11:16]  อ่าน[3278]
     หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |