คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32
  ขอเชิญนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจจกรรม การเสวนาทางวิชาการ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ รายการจอโลกเศรษฐกิจ ช่อง3 ขอเชิญนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใ.. [05/11/2555 ,10:11:24]    อ่าน[4281]
  นิสิตที่กู้ยืม กยศ. ติดต่อลงชื่อ ในแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2555
rong>ประกาศ กยศ. 2/2555

นิสิตที่กู้ยืม กยศ. ติดต่อลงชื่อ ในแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเร.. [02/11/2555 ,16:11:34]    อ่าน[11443]

  ประกาศ ระบบรับสมัคร การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี เทียบเข้า คณะการบัญชีและการจัดการ(ระบบปกติ และโควตา)
ประกาศ ระบบรับสมัคร การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี เทียบเข้า คณะการบัญชีและการจัดการ(ระบบปกติ และโควตา) ปีก.. [01/11/2555 ,08:11:09]  อ่าน[3107]
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี เทียบเข้า คณะการบัญชีและการจัดการ(ระบบโควตา)
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี เทียบเข้า คณะการบัญชีและการจัดการ ระบบโควต.. [17/09/2555 ,09:09:19]  อ่าน[3436]
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี เทียบเข้า คณะการบัญชีและการจัดการ(ระบบปกติ)
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี เทียบเข้า คณะการบัญชีและการจัดการ  หล.. [17/09/2555 ,08:09:35]  อ่าน[2916]
  เปิดรับสมัคร โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรม AMOS
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรม AMOS

รูปแบบโครงการ 
เป็นการ..
[10/09/2555 ,14:09:43]  อ่าน[5786]

  ตรวจสอบรายชื่อและประกาศย้ายวันที่อบรมสำหรับนิสิต สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร
ตรวจสอบรายชื่อและประกาศย้ายวันที่อบรมสำหรับนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ) หลักสูตรเทียบเข้า ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอ.. [05/09/2555 ,14:09:09]  อ่าน[2282]
  กำหนดโครงการประชุมทางวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม
กำหนดโครงการประชุมทางวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  ครั้งที่ 3  คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม.. [04/09/2555 ,13:09:18]  อ่าน[2241]
  โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของนิสิตสาขาการจัดการ สำหรับนิสิตหลักสูตร 4ปี
โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของนิสิตสาขาการจัดการ 
จัดโดยสาขาวิชาการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหา..
[29/08/2555 ,10:08:55]  อ่าน[3083]
  โครงการฝึก อบรมการเตรียมความพร้อมก่อนสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) สำหรับนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ)รุ่นที่8
สำหรับ
- 1.สำหรับนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) จำนวน 200 คน
   &nb..
[24/08/2555 ,10:08:56]  อ่าน[2884]
     หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |