คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32
  ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพรุ่นที่ 16
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพรุ่นที่ : เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะสู่การเป็นบัณฑิต ที่พึ.. [22/08/2555 ,13:08:04]    อ่าน[2637]
  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระบบปกติ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระบบปกติ

หลัก..
[20/08/2555 ,09:08:00]    อ่าน[2679]
  โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาและชี้แนะเส้นทางอาชีพสำหรับคนไอที ครั้งที่ 3
โครงการ “เตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาและชี้แนะเส้นทางอาชีพสำหรับคนไอที ครั้งที่ 3”

ณ ห้องประ..
[17/08/2555 ,08:08:19]  อ่าน[2583]
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบใบประกาศ Oracle Database 11g วันที่ 26 ส.ค. 55 ห้อง 3304
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบใบประกาศ Oracle Database 11g วันที่ 26 ส.ค. 55 ห้อง 3304รายละเอียดเพิ่มเต..
[15/08/2555 ,10:08:33]  อ่าน[2344]
  ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ระบบปฎิบัติการสำหรับเครื่องให้บริการแม่ข่าย จำนวน 5 ชุด
ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ระบบปฎิบัติการสำหรับเครื่องให้บริการแม่ข่าย  จำนวน 5 ชุด

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) [09/08/2555 ,14:08:11]  อ่าน[2425]

  ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครโครงการ : ฝึกปฏิบัติการทางบัญชี (Accounting Workshop)
ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครโครงการ : ฝึกปฏิบัติการทางบัญชี (Accounting Workshop)

ลักษณะการดำเนินโครงการ :&..
[09/08/2555 ,10:08:21]  อ่าน[2459]
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ : เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะสู่การเป็นบัณฑิต ที่พึ่งประสงค์ รุ่นที่ 16
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ : เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะสู่การเป็นบัณฑิต ที่พึ่งประสงค์ รุ่นที่ 16จัดโดยศูนย์บริการวิ.. [01/08/2555 ,20:08:32]  อ่าน[3662]
  เปิดรับสมัคร อบรมโครงการ : ฝึกปฏิบัติการทางบัญชี (Accounting Workshop)
จัดโดยสาขาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ลักษณะการดำเนินโครงการ : <..
[01/08/2555 ,19:08:44]  อ่าน[3096]
  ประกาศ นิสิตที่ผ่านโครงการอบรม“ผู้ตรวจสอบมืออาชีพ” (Born to beAUDITOR) รุ่นที่ 2
ประกาศ นิสิตที่ผ่านโครงการอบรม“ผู้ตรวจสอบมืออาชีพ” (Born to beAUDITOR) รุ่นที่ 2

ในร..
[24/07/2555 ,10:07:06]  อ่าน[3083]
  คณะการบัญชีและการจัดการ ขอเชิญร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกท่าน ร่วมกันทำบ.. [17/07/2555 ,14:07:39]  อ่าน[2555]
     หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |