คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32
  ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ "เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ"
ด้วย สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัย  จะจัดโครงการ "เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ"  ขึ้นในระหว่างวั.. [17/07/2555 ,11:07:41]    อ่าน[2667]
  ประกาศ โครงการ: เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ – RD Camp2
โครงการ : เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ – RD Camp2

ลักษณะการดำเ..
[13/07/2555 ,16:07:48]    อ่าน[3569]
  ประกาศรายชื่อ โครงการสอบประมวลผลความรู้ด้านบัญชี ก่อนสําเร็จการศึกษา (Qualified Examination)
ประกาศรายชื่อ โครงการสอบประมวลผลความรู้ด้านบัญชี ก่อนสําเร็จการศึกษา (Qualified Examination)

วัตถุประสงค.. [10/07/2555 ,14:07:15]  อ่าน[3153]

  โครงการ “สอบประมวลผลความรู้ด้านบัญชีก่อนสำเร็จการศึกษาสำหรับนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 (รหัส AC52)” รุ่นที่ 3
โครงการ “สอบประมวลผลความรู้ด้านบัญชีก่อนสำเร็จการศึกษาสำหรับนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 (รหัส AC52)&rdquo.. [06/07/2555 ,08:07:44]  อ่าน[3284]
  ประกาศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี 4 ปี (รหัส 55) ที่ยังไม่ได้รับของที่ระลึกในงานปฐมนิเทศฯ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2555
ประกาศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี 4 ปี (รหัส 55) ที่ยังไม่ได้รับของที่ระลึกในงานปฐมนิเทศฯ
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2555ต..
[02/07/2555 ,10:07:56]  อ่าน[2729]
  โครงการประชุมทางวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3
ชื่อโครงการ 
โครงการประชุมทางวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  ครั้งที่ 3

<..
[21/06/2555 ,13:06:37]  อ่าน[2943]
  ประกาศ รายชื่อและลำดับการเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 1/2555 สำหรับนิสิตชั้น ปีที่ 2 ขึ้นไป
ประกาศ กยศ. ( หลักสูตร 4 ปี )

 

น.. [21/06/2555 ,09:06:39]  อ่าน[6816]

  โครงการอบรม : “ผู้ตรวจสอบมืออาชีพ” (Born to be AUDITOR) รุ่นที่2 จัดโดย สาขาการบัญชี ร่วมกับศูนย์พัฒนาการบัญชี
โครงการ : “ผู้ตรวจสอบมืออาชีพ” (Born to be AUDITOR) รุ่นที่2
จัดโดย สาขาการบัญชี ร่วมกับศูนย์พัฒนาการบั..
[20/06/2555 ,11:06:18]  อ่าน[3370]
  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามหาสารคาม จัดอบรมเรื่อง "เจาะลึกคู่มือการปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช"
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามหาสารคาม จัดอบรมเรื่อง "เจาะลึกคู่มือการปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช"
ในวันเสาร์ท..
[19/06/2555 ,16:06:01]  อ่าน[2802]
  โครงการอบรมทางบัญชี หัวข้อ “เจาะลึก TFRS เกี่ยวกับสินทรัพย์ ปี 2555” ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2555
โครงการอบรมทางบัญชี หัวข้อ “เจาะลึก TFRS เกี่ยวกับสินทรัพย์ ปี 2555”
ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาค..
[06/06/2555 ,15:06:33]  อ่าน[3222]
     หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |