คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบหลักสูตร Oracle Database 11g สำหรับนิสิตสาขาคอมพิวเตอร์ คณะการบัญชีและการจัดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบหลักสูตร Oracle Database 11g สำหรับนิสิตสาขาคอมพิวเตอร์ คณะการบัญชีและการจัดการ ประจำปี 2555 [03/03/2555 ,09:03:58]    อ่าน[3177]
  ประกาศเรื่อง เชิญเสนอราคารถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศเรื่อง เชิญเสนอราคารถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.. [02/03/2555 ,13:03:23]    อ่าน[3033]
  ประกาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 27 เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 8/2555 ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555
ประกาศคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 27 เครื่อง
ตามเ..
[02/03/2555 ,11:03:20]  อ่าน[3157]
  ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครื่องขยายเสียงภายในห้องประชุม จำนวน 1 ระบบ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 9/2555
ประกาศคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครื่องขยายเสียงภายในห้องประชุม จำ..
[02/03/2555 ,11:03:03]  อ่าน[3427]
  ตารางเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี 4 ปี และเทียบเข้า ประจำภาคเรียนที่ 3/2554 ภาคฤดูร้อน
ประกาศ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง ตารางเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี 4 ปี และเทียบเข้า ประจำภา..
[28/02/2555 ,16:02:48]  อ่าน[9044]
  ประกาศรายชื่อ : ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 4 ปี
ประกาศรายชื่อ :ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 4 ปี วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2555 เวลา 17.00 น. - 21.. [28/02/2555 ,10:02:26]  อ่าน[4683]
  ประกาศรายชื่อ : ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีเทียบเข้า
ประกาศรายชื่อ : ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีเทียบเข้า วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2555 เวลา 17.00 น.. [24/02/2555 ,13:02:53]  อ่าน[3687]
  ประกาศวัน เวลาปฐมนิเทศการฝึกงาน ภาคฤดูร้อน (สำหรับนิสิตหลักสูตร 4 ปี)
ตารางปฐมนิเทศการฝึกงาน ภาคฤดูร้อน (สำหรับนิสิตหลักสูตร 4 ปี)
วันที่ 5 มีนาคม 2555 เวลา 17...
[21-02-2555 ,14:02:03]  อ่าน[3742]
  รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิได้รับเกียรติบัตร “การสอบผ่าน” และ “การเข้าร่วม” โครงการสอบประมวลผลความรู้ด้านการบัญชีก่อนสำเร็จกา
รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิได้รับเกียรติบัตร “การสอบผ่าน” และ “การเข้าร่วม” โครงการสอบประมวลผลความรู้.. [21/02/2555 ,10:02:58]  อ่าน[3185]
  ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมอบรมโครงการยกระดับมาตรฐานหลักสูตรด้วย IT Certificate สำหรับนิสิต จัดอบรมและติวสอบระหว่างวันที่
ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมอบรมโครงการยกระดับมาตรฐานหลักสูตรด้วย IT Certificate สำหรับนิสิต จัดอบรมและติวสอบระหว่างวันที่.. [17/02/2555 ,09:02:33]  อ่าน[2786]
     หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |