คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32
  ประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียน "โครงการสอบประมวลผลความรู้ด้านการบัญชีก่อนสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตเทียบเข้า รุ่น16"
ประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียน "โครงการสอบประมวลผลความรู้ด้านการบัญชีก่อนสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตเทียบเข้า รุ่น16"

[16/02/2555 ,15:02:22]    อ่าน[2739]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เทียบเข้า) คณะการบัญชีและการจัดการ ประเภทโควตา ประจำปี2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี เทียบเข้า คณะการบัญชีและการจัดการ ประเภทโควตาเกรดเฉลี่ยสะสม.. [15/02/2555 ,09:02:32]    อ่าน[2916]
  ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ : การเรียนรู้ภาษาจีนกลางร่วมสมัยเพื่อใช้ในธุรกิจสมัยใหม่
ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ : การเรียนรู้ภาษาจีนกลางร่วมสมัยเพื่อใช้ในธุรกิจสมัยใหม่ ระหว่างวันที่ 5 .. [13/02/2555 ,13:02:16]  อ่าน[2375]
  สาขาการบริหารการเงิน จัดโครงการอบรมให้กับนิสิตในสาขาการบริหารการเงิน 3 โครงการดังต่อไปนี้
1. Microsoft Excel and BAII-Plus Workshop For Finance Professionals
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป..
[07/02/2555 ,16:02:31]  อ่าน[2549]
  ประกาศผลกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชี ในกิจกรรม "Accounting Festival"
ประกาศผลกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชี ในกิจกรรม "Accounting Festival"

ด้วยคณะการาบัญชีและการจัดการร่วมกั.. [06/02/2555 ,15:02:51]  อ่าน[2167]

  โครงการอบรม การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit Workshop) รุ่นที่ 1

โครงการอบรม การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit Workshop) รุ่นที่ 1
จัดโดย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทย..
[03/02/2555 ,19:02:01]  อ่าน[2148]

  ประกาศที่นั่งสอบประมวลผลความรู้ (Qualified Examination) นิสิตระดับปริญญาตรี 2ปี (เทียบเข้า)
ประกาศที่นั่งสอบประมวลผลความรู้ นิสิตระดับปริญญาตรี 2ปี (เทียบเข้า)
โครงการสอบประมวลผลความรู้ด้านบัญชี ก่อนสําเร็จก..
[03/02/2555 ,18:02:28]  อ่าน[2140]
  ร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีม "Bantaku" ที่ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด "โครงการแผนประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านตะ
ร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีม "Bantaku" ที่ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด "โครงการแผนประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู.. [03-02-2555 ,18:02:46]  อ่าน[1965]
  โครงการอบรมเรื่อง Accounting Research Workshop และโครงการวิจัยทางการบัญชีสู่การปฏิบัติและการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
โครงการอบรมเรื่อง Accounting Research Workshop : ปฏิบัติการผลิตงานวิจัยทางการบ.. [03/02/2555 ,17:02:20]  อ่าน[1930]
  โครงการยกระดับมาตรฐานหลักสูตรด้วย IT Certificate สำหรับนิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการยกระดับมาตรฐานหลักสูตรด้วย IT Certificate ส ำหรับนิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

[30/01/2555 ,09:01:44]  อ่าน[2286]

     หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |