คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน ธนาคารกสิกรไทย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การบริหารและการขาย 1
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การบ.. [07/12/2554 ,09:12:48]    อ่าน[3266]
  ประกาศ ให้นิสิตที่ผ่านโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพรุ่นที่ 14 ที่ยังไม่ได้รับใบประกาศ ติดต่อขอรับใบประกาศนียบัตร
 ประกาศ จากศูนย์บริการวิชาการ ให้นิสิตที่ผ่านโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 14 ที่ยังไม่ได้รับใบประกาศ ติดต่อ.. [06/12/2554 ,11:12:01]    อ่าน[1757]
  ประกาศ จากศูนย์บริการวิชาการ ให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการอบรม โครงการอบรม "ผู้ตรวจสอบมืออาชีพ" (Born to be AUDITOR) ติดต่อ
 ประกาศ จากศูนย์บริการวิชาการ ให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการอบรม "ผู้ตรวจสอบมืออาชีพ" (Born to be AUDITOR) 
..
[06/12/2554 ,11:12:46]  อ่าน[1870]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท(ระบบปกติ) ประจำภาคเรียนที่ 3/2554
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท(ระบบปกติ) ประจำภาคเรียนที่ 3/2554

 

***.. [01/12/2554 ,10:12:46]  อ่าน[2341]

  ประกาศ รอบเวลาในการเข้าฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะการบัญชีและการจัดการ
รอบเวลาในการเข้าฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะการบัญชีและการจัดการ
[24/11/2554 ,10:11:41]  อ่าน[3828]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระบบปกติ ประจำภาคเรียนที่ 3/2554
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระบบปกติ ประจำภาคเรียนที่ 3/2554 [21/11/2554 ,11:11:45]  อ่าน[2410]
  ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,600 ANSI พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 เครื่อง
ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,600 ANSI พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 เครื่อง<.. [15/11/2554 ,10:11:30]  อ่าน[2136]
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ : ภาวะผู้นำสู่ความเป็นเลิศของนักธุรกิจรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ : ภาวะผู้นำสู่ความเป็นเลิศของนักธุรกิจรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14

รูปแบบโครงการ [15/11/2554 ,10:11:15]  อ่าน[2893]

  คณะการบัญชีและการจัดการ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จะดำเนินการรับสมัครนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา เพื่อเข้าสอบคัดเลือก
คณะการบัญชีและการจัดการ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จะดำเนินการรับสมัครนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา เพื่อเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงา.. [21/10/2554 ,09:10:34]  อ่าน[4066]
  ประกาศบริษัท Netzsch (Thailand) Limited.เปิดรับสมัครพนักงาน ด่วน!! สำหรับนิสิตที่สนใจ
ประกาศบริษัท Netzsch (Thailand) Limited.เปิดรับสมัครพนักงาน ด่วน!!  สำหรับนิสิตที่สนใจ
รายละเอียดเพิ่มเติ..
[11/10/2554 ,11:10:07]  อ่าน[3402]
     หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |