คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32
  โครงการฝึก อบรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากรสำหรับนิสิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
โครงการฝึก อบรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากรสำหรับนิสิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิตสำหรับ

- นิส..
[02/08/2554 ,13:08:15]    อ่าน[3042]
  โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 7
โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 7
จัดโดยศูนย์พัฒนาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดกา..
[28/06/2554 ,14:06:20]    อ่าน[2920]
  โครงการ “ธรรมศิลป์กับศิลปะแห่งชีวิต” (หลักสูตร 2) รุ่นที่ 2 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2554
โครงการ “ธรรมศิลป์กับศิลปะแห่งชีวิต” (หลักสูตร 2) รุ่นที่ 2
จัดโดย คณะการบัญชีและการจั..
[26/07/2554 ,10:07:20]  อ่าน[2302]
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ : ภาวะผู้นำสู่ความเป็นเลิศของนักธุรกิจรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ : ภาวะผู้นำสู่ความเป็นเลิศของนักธุรกิจรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13

รูปแบบโครงการ ..
[19/07/2554 ,09:07:40]  อ่าน[3233]
  รายชื่อนิสิตที่ได้รับเกียรติบัตรนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554
ประกาศคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

เรื่อง รายชื่อนิสิตท.. [14/07/2554 ,18:07:27]  อ่าน[2934]

  เชิญชวนร่วมประกวดบทกลอนพิธีไหว้ครู คณะการบัญชีและการจัดการ
ขอเชิญชวนนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ ศิษย์เก่าคณะการบัญชีและการจัดการ ร่วมส่งบทกลอนพิธีไหว้ครูเข้าประกวด ในพิธีไหว้ครูค.. [11/07/2554 ,10:07:10]  อ่าน[1820]
  รับสมัครนิสิตร้องเพลง ในวันไหว้ครูคณะการบัญชีและการจัดการ (21 ก.ค. 54)
รับสมัครนิสิตร้องเพลง ในวันไหว้ครูคณะการบัญชีและการจัดการ (21 ก.ค. 54)

 

คุณสมบัติ  เป็นนิสิตช.. [05/07/2554 ,16:07:29]  อ่าน[1940]

  ประกาศ รายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการ “นักบัญชีรุ่นใหม่ เรียนรู้และใส่ใจเรื่องธนบัตร”
ประกาศ รายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการ “นักบัญชีรุ่นใหม่ เรียนรู้และใส่ใจเรื่องธนบัตร”

ที่จะทำการอบรมใ..
[05/07/2554 ,15:07:11]  อ่าน[1874]
  โครงการอบรมเรื่อง “นักบัญชีรุ่นใหม่ เรียนรู้และใส่ใจเรื่องธนบัตร”
รูปแบบโครงการ
  เป็นลักษณะการบรรยายเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับธนบัตรรัฐบาลไทย และการแลกเปลี่..
[30/06/2554 ,16:06:26]  อ่าน[2259]
  กำหนดการลงทะเบียนและเทียบรายวิชานิสิต เทียบเข้า (ครั้งที่ 2)
กำหนดการลงทะเบียนและเทียบรายวิชานิสิต เทียบเข้า (ครั้งที่ 2) [28/05/2554 ,06:05:52]  อ่าน[5315]
     หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |