คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32
  ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 3/2553 สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 3/2553 สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี [28/03/2554 ,11:00:49]
  ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 3/2553 สำหรับ นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และนิสิตปริญญาตรี (เทียบเข้า)
ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 3/2553 สำหรับ นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และนิสิตปริญญาตรี (เทียบเข้า) [28/03/2554 ,09:44:05]
  การบรรยายพิเศษ “การเตรียมความพร้อมของนักธุรกิจไทยเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจร่วมแห่งอาเซียน“
การบรรยายพิเศษ  “การเตรียมความพร้อมของนักธุรกิจไทยเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจร่วมแห่งอาเซียน“

[21/03/2554 ,11:03:27]  อ่าน[1783]
  การ " ติวเข้มเพื่อพิชิตข้อสอบ สู่ตำแหน่งนักวิขาการตรวจเงินแผ่นดิน 3 "
การ " ติวเข้มเพื่อพิชิตข้อสอบ สู่ตำแหน่งนักวิขาการตรวจเงินแผ่นดิน 3 "
จัดโดย สาขาการบัญชี ร่วมกับศูนย์พัฒนาการบัญช..
[18/03/2554 ,14:03:44]  อ่าน[2238]
  โครงการอบรม : “ผู้ตรวจสอบมืออาชีพ” (Born to be AUDITOR) จัดโดย สาขาการบัญชี ร่วมกับศูนย์พัฒนาการบัญชี
โครงการ : “ผู้ตรวจสอบมืออาชีพ” (Born to be AUDITOR)
จัดโดย สาขาการบัญชี ร่วมกับศูนย์พัฒนาการบัญชี คณะก..
[14/02/2554 ,11:02:39]  อ่าน[2433]
  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ระบบปกติ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต(ปร.ด.) สาขาวิชาการการจัดการการตลาด
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ระบบปกติ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต(ปร.ด.) สาขาวิชาการการจัดการการตลาด [10-02-2554 ,15:02:30]  อ่าน[2197]
  โครงการ : ฝึกปฏิบัติการใช้ Microsoft Office สำหรับการทำงานบัญชี (Microsoft Office Workshop)
โครงการ  : ฝึกปฏิบัติการใช้ Microsoft Office สำหรับการทำงานบัญชี (Microsoft Office Workshop)

รูป..
[02/02/2554 ,20:02:15]  อ่าน[2427]
  ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2553 สำหรับนิสิตปริญญาตรี (เทียบเข้า)
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2553 สำหรับนิสิตปริญญาตรี (เทียบเข้า) [26/01/2554 ,19:01:34]
  ประกาศคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องสอบ ราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 7 ตัว โดยวิธีสอบราคา
ด้วยคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 7 ตัวโดยวิธีสอบราคา.. [19/01/2554 ,10:01:36]  อ่าน[1781]
  โครงการ ธรรมศิลป์กับหลักธรรมนำชีวิต รุ่น 12-14 และโครงการ ธรรมศิลป์กับศิลปะแห่งชีวิต วันที่ 23-24 มกราคม 2554
หลักสูตรที่1
โครงการ ธรรมศิลป์กับหลักธรรมนำชีวิต รุ่น 12-14

กิจกรรม [10/01/2554 ,18:01:39]  อ่าน[5845]
     หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |