คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32
  โครงการอบรมการฝึกปฏิบัติทักษะสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดทำภาษี(Tax Workshop)ครั้งที่2
สาขาการบัญชีร่วมกับศูนย์พัฒนาการบัญชี จัดโครงการอบรมการฝึกปฏิบัติทักษะสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดทำภาษี(Tax Workshop) ครั้.. [07/01/2554 ,18:01:49]    อ่าน[2254]
  ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต ในโครงการ “สัมมนาผลงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต” ครั้งที่ 2
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต
ทางด้านการบัญชี บริห..
[17/12/2553 ,11:12:01]    อ่าน[2316]
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2554
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2554 [03/12/2553 ,16:12:58]  อ่าน[2159]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต โครงการ ACC.BIZ-SMART ประจำปีการศึกษา 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต โครงการ ACC.BIZ-SMART คณะการบัญชีและการจัดการ
เข้าศึกษาต่อในระดับปริ..
[02/12/2553 ,10:12:04]  อ่าน[2117]
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระบบพิเศษ ศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานี และศูนย์การศึกษานครราชสีมา
คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระบบพิเศ.. [23/11/2553 ,12:11:26]  อ่าน[1727]
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระบบพิเศษ และระดับปริญญาเอก ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2554
คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระ.. [23/11/2553 ,12:11:25]  อ่าน[1948]
  ประชาสัมพันธ์ให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้ากรอกแบบสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปี 2552 - 2553
ประชาสัมพันธ์ไปยังบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะการบัญชีและการจัดการทุกท่าน ให้เข้าไปกรอกแบบสำรวจภาวะการหางานทำของบ.. [17/11/2553 ,14:11:05]  อ่าน[1883]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือดเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2553
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือดเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2553 [17/11/2553 ,15:11:41]  อ่าน[2028]
  เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์ XGA ความสว่างไม่น้อยกว่า 2,600 ANSI Lumens จำนวน 3 เครื่อง
กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 16-25 พฤศจิกายน 2553 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 ณ งานพัสดุ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิท.. [16/11/2553 ,17:11:04]  อ่าน[1754]
  เรือง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ 3 มิติ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีสอบราคาม ตามเอกสารราคาซื้อ เลขที่ 2/2554
กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 16-25 พฤศจิกายน 2553 ระหว่างเวลา 8.00-16.30 น. ณ งานพัสดุ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาว.. [16/11/2553 ,16:11:09]  อ่าน[1676]
     หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |