คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบเข้า ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2554
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบเข้า ระบบโควตา
- ประเภทเรียนดี
- ประเภทนักก..
[15/11/2553 ,12:11:32]    อ่าน[1806]
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบเข้า ประจำปีการศึกษา 2554
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบเข้า หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริการธุรกิจบัณฑิ.. [15/11/2553 ,12:11:55]    อ่าน[1794]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ
จัดโดยศูนย์ให้คำปรึกษ..
[15/10/2553 ,17:10:36]  อ่าน[2459]
  นิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ. ) คณะการบัญชีและการจัดการ ( 4 ปี ) ท่านใดที่ยังมิได้ลงชื่อในแบบยืนยัน !!
นิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ. ) คณะการบัญชีและการจัดการ ( 4 ปี ) ท่านใดที่ยังมิได้ลงชื่อในแบบยืนยัน ภาคเร.. [08/11/2553 ,09:11:56]  อ่าน[2143]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระบบปกติ
[06/11/2553 ,11:11:33]  อ่าน[2326]
  ให้นิสิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ดำเนินการลงชื่อในแบบยืนยัน กยศ. ด่วน!!
ให้นิสิตตรวจสอบรายชื่อและดูลำดับของตนเพื่อลงชื่อในแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/53 ที่คณะฯ นิสิตสามารถลงชื่อได้ถึง.. [29/10/2553 ,12:10:42]  อ่าน[5008]
  โครงการอบรมเรื่อง “Accounting Research : การวิจัยทางการบัญชี” รุ่นที่ 4
โครงการอบรมเรื่อง “Accounting Research : การวิจัยทางการบัญชี” รุ่นที่ 4
จัดโดยศูนย์พัฒนาการบัญชี คณะกา..
[20/10/2553 ,15:10:32]  อ่าน[2542]
  โครงการบรรยายทางวิชาการ “แนวทางการประกอบอาชีพและความต้องการของตลาดในสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ”
โครงการบรรยายทางวิชาการ “แนวทางการประกอบอาชีพและความต้องการของตลาดในสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ”
จัดโด..
[19/10/2553 ,15:10:53]  อ่าน[2120]
  รายชื่อผู้สอบผ่านประกาศนียบัตรรับรองความสามารถด้านจัดการฐานข้อมูล หลักสูตร Oracle Database 11g Fundamental
รายชื่อผู้สอบผ่านประกาศนียบัตรรับรองความสามารถด้านจัดการฐานข้อมูล หลักสูตร Oracle Database 11g Fundamental

[15/10/2553 ,11:10:41]  อ่าน[2103]
  กำหนดการ โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ 6
กำหนดการ โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร   รุ่นที่  6
สำหรับนิสิตหลัก..
[06/10/2553 ,16:10:55]  อ่าน[2031]
     หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |