คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32
  โครงการสอบใบ ประกาศนียบัตรรับรองความสามารถด้านการจัดการระบบฐานข้อมูล ออราเคิล (Oracle Database Certificate)
โครงการสอบใบ ประกาศนียบัตรรับรองความสามารถด้านการจัดการระบบฐานข้อมูล ออราเคิล (Oracle Database Certificate)
จัดโดย..
[28/06/2553 ,14:06:05]    อ่าน[1990]
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพร่นที่ 11 : นักธุรกิจรุ่นใหม่มั่นใจและโดดเด่น
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพร่นที่ 11 : นักธุรกิจรุ่นใหม่มั่นใจและโดดเด่น

จัดโดย
ศูนย์บริก..
[25/06/2553 ,17:06:14]    อ่าน[1874]

  ประกาศรายชื่อนิสิตที่ค้างส่งเอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ Summer 52
นิสิตที่มีรายชื่อ ให้ติดต่องานกิจการนิสิตเพื่อดำเนินการขอส่งเอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ( Summer ) ประ.. [22/06/2553 ,11:06:22]  อ่าน[1946]
  ประกาศ เรื่อง “เซนแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 1/2553 รอบที่ 1 เฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป”
ประกาศ เรื่อง "เซนแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 1/2553 รอบที่ 1 เฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป"

นิสิตกู้ยืม กยศ. รายเก่า (.. [16/06/2553 ,11:06:06]  อ่าน[2371]

  ผลการสอบราคาจัดจ้างตัดสูทสำหรับนิสิตปริญญาโท - เอก ประจำปีการศึกษา 2553 คณะการบัญชีและการจัดการ จำนวน 171 ชุด
ผลการสอบราคาจัดจ้างตัดสูทสำหรับนิสิตปริญญาโท - เอก ประจำปีการศึกษา 2553 คณะการบัญชีและการจัดการ จำนวน 171 ชุด [16/06/2553 ,09:06:45]  อ่าน[1431]
  ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 19 เครื่อง ของคณะการบัญชีและการจัดการ
ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 19 เครื่อง ของคณะการบัญชีและการจัดการ [16/06/2553 ,09:06:23]  อ่าน[1294]
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา(Notebook)สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก รุ่นที6 ครั้งที่2
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา(Notebook)สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก รุ่นที6 ครั้งที่2 [16/06/2553 ,09:06:44]  อ่าน[1371]
  ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา(Notebook) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก รุ่นที6
ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา(Notebook) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก รุ่นที6 [16/06/2553 ,09:06:29]  อ่าน[1296]
  ประกาศ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553 คณะการบัญชีและการจัดการ
ประกาศ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553 คณะการบัญชีและการจัดการ [09/06/2553 ,16:06:59]  อ่าน[1693]
  ประกาศ เรื่อง "ตารางเรียน นิสิตระดับปริญญาตรี (เทียบเข้า) ประจำภาคเรียนที่ 1/2553"
ประกาศ เรื่อง "ตารางเรียน นิสิตระดับปริญญาตรี (เทียบเข้า) ประจำภาคเรียนที่ 1/2553" [29/05/2553 ,11:05:10]
     หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |