คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี และกลุ่มเรียน ประจำปีการศึกษา 2553 (นิสิต 4ปี)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี และกลุ่มเรียน ประจำปีการศึกษา 2553 (นิสิต 4ปี) [28/05/2553 ,10:05:34]
  กำหนดการปฐมนิเทศ และกิจกรรมสำหรับนิสิตใหม่ คณะการบัญชีและการจัดการ(ปริญญาตรี เทียบเข้า หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และบริหารธุรก
กำหนดการปฐมนิเทศ และกิจกรรมสำหรับนิสิตใหม่ คณะการบัญชีและการจัดการ(ปริญญาตรี เทียบเข้า หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และบริหารธุรก.. [23/04/2553 ,13:04:16]    อ่าน[103]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว โครงการ BIOTECH SMART ACC (เรียน 5 ปี 2 ปริญญา)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว โครงการ BIOTECH SMART ACC (เรียน 5 ปี 2 ปริญญา)

คณะการบัญชีและการจัดการ ร่ว..
[25/05/2553 ,15:05:48]  อ่าน[1711]
  ประกาศสอบราคาจ้างเดินสายสัญญาณใยแก้วนำแสงจากอาคาร B สำนักคอมพิวเตอร์ มายัง คณะการบัยชีและการจัดการ(ขามเรียง) จำนวน 1 ระบ
ประกาศสอบราคาจ้างเดินสายสัญญาณใยแก้วนำแสงจากอาคาร B สำนักคอมพิวเตอร์ มายัง คณะการบัยชีและการจัดการ(ขามเรียง) จำนวน 1 ระบ.. [25/05/2553 ,16:05:44]  อ่าน[1489]
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 19 เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 4/2553
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 19 เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 4/2553 [25/05/2553 ,16:05:38]  อ่าน[1410]
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก รุ่นที่6 ประจำปีการศึกษา 2553
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก รุ่นที่6 ประจำปีการศึกษา 2553 [25/05/2553 ,16:05:28]  อ่าน[1351]
  ประกาศสอบราคาจ้างตัดสูทสำหรับนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2553 คณะการบัญชีและการจัดการ
ประกาศสอบราคาจ้างตัดสูทสำหรับนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2553 คณะการบัญชีและการจัดการ

รายละเอ.. [25/05/2553 ,14:05:36]  อ่าน[1398]

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิว.. [17/05/2553 ,11:05:13]  อ่าน[2007]

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะการบัญชีและการจัดการ ทั้ง 3 ศูนย์การศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะการบัญชีและการจัดการ ทั้ง 3 ศูนย์การศึกษา ประจำปีการศึกษา.. [14/05/2553 ,09:05:53]  อ่าน[1475]
  ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์

ตามที่ คณ..
[03/05/2553 ,15:05:25]  อ่าน[1306]
     หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |