คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32
  บริษัท โชคสว่างเคหะการ จำกัด รับสมัครพนักงานบัญชี
บริษัท โชคสว่างเคหะการ จำกัด

[05/03/2553 ,15:03:49]    อ่าน[1312]

  นิสิตที่มีรายชื่อให้มาติดต่อรับบัตรต่างๆ คืนได้ที่สำนักบริหารหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ชั้น 1
ด้วย  มีนิสิตจำนวนมากลืมบัตรประจำตัวนิสิต, บัตรประจำตัวประชาชน    ไว้ที่สำนักบริหารหลักสูตรระดับปริญ.. [05/03/2553 ,08:03:35]    อ่าน[1183]
  ประกาศรหัสวิชา ชื่อรายวิชา และกลุ่มเรียน สำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคเรียนที่ 3/2552 ( Summer )
ประกาศรหัสวิชา ชื่อรายวิชา และกลุ่มเรียน สำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคเรียนที่ 3/2552 ( Summer ) [03/03/2553 ,17:03:36]  อ่าน[1142]
  บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด รับสมัครตำแหน่งพนักงานการตลาดหลายอัตรา
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด  เป็นนายหน้าการประกันวินาศภัย และประกันภัยรถยนต์ ดำเนินการมากว่า 50 .. [02/03/2553 ,15:03:52]  อ่าน[1131]
  บริษัท คราฟท์ ฟู้ดส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด รับสมัครนิสิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะการบัญชีและการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
บริษัท คราฟท์ ฟู้ดส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด บริษัทในเครือของ คราฟ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลก ซึ่งมา.. [02/03/2553 ,15:03:11]  อ่าน[4215]
  กำหนดช่วงการลงทะเบียนและชำระเงิน นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552
กำหนดช่วงการลงทะเบียนและชำระเงิน นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552 [26/02/2553 ,16:02:55]  อ่าน[1760]
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ เพื่อเข้ารายงานตัวเข้าเป็นนิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ ระดับปริญญาตรี เทียบเข้าคณะการบัญชีและ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ เพื่อเข้ารายงานตัวเข้าเป็นนิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ ระดับปริญญาตรี เทียบเข้าคณะการบัญชีและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2553 [23/02/2553 ,08:43:11]
  นิสิตชั้นปีที่ 3 ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ตรวจสอบเลขที่นั่งปฐมนิเทศของท่าน พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลของท่านว่าถูกต้อง
นิสิตชั้นปีที่ 3 ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ตรวจสอบเลขที่นั่งปฐมนิเทศของท่าน พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลของท่านว่าถูกต้อง.. [16/02/2553 ,21:02:24]  อ่าน[1558]
  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครครูสนับสนุนการสอนงานบัญชีและบัญชีงบดุล จำนวน 2 ตำแหน่ง
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครครูสนับสนุนการสอนงานบัญชีและบัญชีงบดุล จำนวน 2 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต.. [12/02/2553 ,15:02:46]  อ่าน[1227]
  โครงการฝึกอบรมเรื่อง "การเสริมสร้างบุคลิกภาพและทักษะการพูดเพื่อการขายสำหรับพนักงานขายมืออาชีพ"
โครงการฝึกอบรมเรื่อง "การเสริมสร้างบุคลิกภาพและทักษะการพูดเพื่อการขายสำหรับพนั.. [11/02/2553 ,20:02:48]  อ่าน[1496]
     หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |