คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32
  ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 3/2552 สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 3/2552 สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี [10/02/2553 ,20:02:21]
  แบบยืนยันค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิตเงินกู้ยืมเพือการศึกษา ( กยศ. ) นิสิตชั้นปีที่ ๔ หลักสูตร ๒ ปีต่อเนื่อง
ให้นิสตชั้นปีที่ ๔ หลักสูตร ๒ ปีต่อเนื่อง ที่กำลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพปริ๊นซ์แบบยืนยันค่าเล่าเรียนการกู้ยืมเงินกองทุนให้.. [26/01/2553 ,09:01:53]    อ่าน[1409]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาชีพทางการบัญชี
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาชีพทางการบัญชี
[21/01/2553 ,13:01:55]  อ่าน[2636]
  แจ้งการยืนยันค่าเล่าเรียนเทอม 3 สำหรับนิสิต 2 ปีต่อเนื่อง
แจ้งให้นิสิต 2 ปีต่อเนื่อง กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ. ) เข้าไปยืนยันการกู้ยืมผ่านระบบ E-Studentlo.. [12/01/2553 ,13:01:08]  อ่าน[1769]
  ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2552 นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2552 นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี [28/12/2552 ,09:12:35]
  ประกาศ ขอให้บัณฑิต และมหาบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551-2552 เข้าไปกรอกแบบสำรวจภาวะการหางาน
ประกาศ ขอให้บัณฑิต และ มหาบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551 - 2552
เข้าไปกรอกแบบสำรวจภาวะก..
[12/11/2552 ,11:11:17]  อ่าน[2452]
  ประกาศ เลื่อนวันแข่งขันการตอบปัญหาทางการบัญชี
ประกาศเลื่อนวันแข่งขันการตอบปัญหาทางการบัญชี

จากเดิม แข่งรอบแรก จากเดิม เช้า วันอาทิ..
[17/11/2552 ,16:11:33]  อ่าน[1495]
  ประกาศด่วน ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครงาน สำหรับนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
ประกาศด่วน ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครงาน สำหรับนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
หากนิสิต ท่านใดสนใจสามารถลงชื่อกับ [16/11/2552 ,12:11:17]  อ่าน[2101]
  ขอเชิญ ร่วมโครงการ ธรรมศิลป์ (เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) รุ่นที่3 และ4
โครงการ ธรรมศิลป์ (เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) รุ่นที่3 และ4

วัตถุประสงค์ขอ..
[13/11/2552 ,19:11:59]  อ่าน[1366]
  หากคุณเป็นคนรุ่นใหม่สนใจ ด้าน IT ขอเชิญร่วมงาน COM BIZ Festival ในระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2552
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และสาขาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คณะการบัญชีและการจัดการ ขอเชิญผู.. [30/09/2552 ,15:09:49]  อ่าน[1715]
     หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |