คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32
  ผู้กู้ กยศ. ที่ยืนยันการกู้ ภาคเรียนที่ 2/2552 ในระบบ e-studentloan แล้ว ให้ตรวจสอบขั้นตอนการรับและเซ็นแบบยืนยัน
ประกาศทุนกยศ ผู้กู้ กยศ. ที่ยืนยันการกู้ ภาคเรียนที่ 2/2552 ในระบบ e-studentloan แล้ว
ให้ตรวจสอบขั้นตอนการรับและเซ็..
[05/11/2552 ,11:11:33]    อ่าน[782]
  ประกาศด่วน! การยกเลิกผลการลงทะเบียน ในภาคต้น ปีการศึกษา 2552
ประกาศ การยกเลิกผลการลงทะเบียน ในภาคต้น ปีการศึกษา 2552 [13/10/2552 ,16:10:41]    อ่าน[1682]
  ประกาศ ให้นิสิตตรวจสอบรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2552
ประกาศ จากงานทะเบียนและประมวลผล คณะการบัญชีและการจัดการ ให้นิสิตตรวจสอบรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่.. [12/10/2552 ,17:10:28]  อ่าน[1863]
  ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงิน (แบบใหม่) เริ่ม ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงิน (แบบใหม่)  เริ่ม  ภาคปลาย  ปีการศึกษา  2552  &.. [28/09/2552 ,09:09:50]  อ่าน[1366]
  ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2552 นิสิตหลักสูตร 4 ปี คณะการบัญชีและการจัดการ
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2552 นิสิตหลักสูตร 4 ปี คณะการบัญชีและการจัดการ [22/09/2552 ,15:09:12]
  ประกาศกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องแนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/52
ประกาศกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องแนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/52 [21/09/2552 ,08:09:55]  อ่าน[1914]
  ประกาศ ถึงนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการทุกคน เรื่องการดำเนินการประเมินการเรียนการสอน
ด้วย คณะการบัญชีและการจัดการ ได้ดำเนินการ รวบรวมข้อมูลการประเมินการเรียนการสอนเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการ.. [16/09/2552 ,11:09:52]  อ่าน[1344]
  ประกาศตารางอบรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3
นิสิตหลักสูตร 4 ปี รหัส 50  ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่วงภาคฤดูร้อน ในปีการศึกษา 2552 ให้เข้าฟังการชี้แจงขั้นตอน.. [09-09-2552 ,10:09:33]  อ่าน[1794]
  ประกาศรับสมัคร ด่วน!! ต้องการนิสิตรุ่นใหม่ที่ รักความก้าวหน้า ชอบที่จะพัฒนาตัวเอง และมีความสนใจกีฬา(เกม)หมากล้อม
รับสมัคร ด่วน!! ต้องการคนรุ่นใหม่ที่ รักความก้าวหน้า ชอบที่จะพัฒนาตัวเอง และมีความสนใจกีฬา(เกม)หมากล้อม
เพื่อร่วมเ..
[07/09/2552 ,15:09:38]  อ่าน[1095]
  ประกาศ ด่วนที่สุด นิสิตระดับปริญญาตรี คณะการบัญชีและการจัดการ
นิสิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ (ตามเอกสารแนบ) ให้มาติดต่อที่งานวิชาการคณะ ฯ โดยเร่งด่วน เนื่องจากระเบียนประวัติของนิสิต ใน.. [04/09/2552 ,15:09:17]  อ่าน[1502]
     หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |