คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32
  ประกาศ ตารางเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคเรียนที่ 2/2552
  ประกาศธนาคารกรุงเทพ เปิดรับนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายใน 3ปีครึ่ง เข้าร่วมทำงาน กับทางธนาคารฯ
ธนาคารกรุงเทพริเริ่ม ‘โครงการจัดรับ ณ สถานศึกษา' ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา (เฉพาะหลักสู.. [28/08/2552 ,14:08:06]    อ่าน[1025]
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพรุ่นที่ 10 : เสริมสร้างบุคลิกภาพที่โดดเด่น แบบคนทำงานรุ่นใหม่
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพรุ่นที่ 10 : เสริมสร้างบุคลิกภาพที่โดดเด่น แบบคนทำงานรุ่นใหม่
สำหรับนิสิตสาขาวิชาการจัด..
[21/08/2552 ,14:08:34]  อ่าน[1994]
  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชม การจัดงานมาร์เก็ตติ้งเดย์ ครั้งที่2 สาขาวิชาการตลาด คณะการบัญชีและการจัดการ
การจัดแสดงสินค้าราคาถูก สินค้าเกี่ยวกับ "เศรษฐกิจพอเพียง ลดภาวะโลกร้อน" ในงานมาร์เก็ตติ้ง เดย์ ครั้งที่2 ซึ่งหนึ่งปีมีเพ.. [19/08/2552 ,18:08:20]  อ่าน[1191]
  ประกาศ โครงการรับสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้วยคณะการบัญชีและการจัดการ ได้เปิดรับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสิตสู่ความเ.. [18/08/2552 ,14:08:12]  อ่าน[1034]
  ประกาศผลการพิจารณาผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 ( เพิ่มเติม )
ให้นิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศนำสำเนาบัตรประจำตัวนิสิตและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ
1 ชุด เพื่อติดต่อขอรับทุน..
[18/08/2552 ,08:08:19]  อ่าน[1198]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจัดลำดับเข้ารับทุนการศึกษ ปี2552 (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจัดลำดับเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2552 ( เพิ่มเติม )
คณะการบ..
[07/08/2552 ,15:08:37]  อ่าน[1223]
  ประกาศ ให้นิสิตที่มีรายชื่อ ดังต่อ ไปนี้ ติดต่อ คุณบุญชู งานกองทุน กองกิจการนิสิต ภายใน 3 ส.ค. 2552
ประกาศ ให้นิสิตที่มีรายชื่อ ดังต่อ ไปนี้ ติดต่อ คุณบุญชู งานกองทุน กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

[31/07/2552 ,10:07:38]  อ่าน[1655]
  รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อจัดลำดับเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 (เพิ่มเติม)
ประกาศ รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อจัดลำดับเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 (เพิ่มเติม) [30/07/2552 ,10:07:13]  อ่าน[1393]
  ประกาศ รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่1 เข้ารับพระราชทานทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552
ประกาศ รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่1 เข้ารับพระราชทานทุนการศึกษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
[28/07/2552 ,13:07:00]  อ่าน[1310]
     หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |