คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32
  โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อติดตั้งในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 จำนวน 154เครื่อง
โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อติดตั้งในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 จำนวน 154เครื่อง

 

&n.. [06/10/2558 ,10:10:12]    อ่าน[710]

  โครงการเช่าเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท เพื่อผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการเช่าเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท เพื่อผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2559

&nb.. [06/10/2558 ,10:10:32]    อ่าน[535]

  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมติวและสอบประกาศนียบัตร IT Certificate Microsoft Office2010 รุ่นที่ 15/2558
v>ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมติวและสอบประกาศนียบัตร IT Certificate Mi.. [01/10/2558 ,14:10:11]  อ่าน[940]
  ประกาศลำดับลงทะเบียนนิสิตโครงการ Born to be Auditor รุ่นที่ 7
ประกาศลำดับที่ลงทะเบียนนิสิตโครงการ Born to be Auditor รุ่นที่่ื 7

 

ให้นิสิตเริ่มลงทะเบียน เวลา 08.. [26/08/2558 ,11:08:20]  อ่าน[1494]

  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมติวและสอบประกาศนียบัตร IT Certificate Microsoft Office2010 รุ่นที่ 12/2558
v>ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมติวและสอบประกาศนียบัตร IT Certificate Mi.. [18/08/2558 ,09:08:01]  อ่าน[2220]
  ประกาศรายชื่อและกำหนดการโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ประกาศรายชื่อและกำหนดการโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

 

ตามลิ้งด้านล่า.. [17/08/2558 ,14:08:51]  อ่าน[1487]

  โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) จำนวน 10 เครื่อง ของนิสิตระดับปริญญาเอก-ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 11
[14/08/2558 ,14:08:35]  อ่าน[1317]
  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมติวและสอบประกาศนียบัตร IT Certificate Microsoft Office2010 รุ่นที่ 11/2558
v>ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมติวและสอบประกาศนียบัตร IT Certificate Mi.. [04/08/2558 ,15:08:22]  อ่าน[1861]
  ประชาสัมพันธ์ ระบบจองวันและเวลา อบรมการลงทะเบียนเรียน สำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558
  เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 81 เครื่อง
     หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |