Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  โครงการ ธรรมศิลป์กับหลักธรรมนำชีวิต รุ่น 12-14 และโครงการ ธรรมศิลป์กับศิลปะแห่งชีวิต วันที่ 23-24 มกราคม 2554

 รายละเอียดข่าว
หลักสูตรที่1
โครงการ ธรรมศิลป์กับหลักธรรมนำชีวิต รุ่น 12-14

กิจกรรม
การฝึกมารยาทไทยตามวิถีชาวพุทธ การแสดงธรรมบรรยาย และฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยพระอาจารย์ และวิทยากรจากศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น (สาขาวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี)

สถานที่
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น จำนวน 5 วันต่อรุ่น
รุ่น 12 วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2554 นิสิต (หลักสูตร 4 ปี ) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 800 คน
รุ่น 13 วันที่ 1-5 มีนาคม 2554 นิสิต (หลักสูตร 4 ปี ) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 800 คน
รุ่น 14 วันที่ 5-9 มีนาคม 2554 นิสิต (หลักสูตรเทียบเข้า ) ชั้นปีที่ 3 จำนวน 800 คน


หลักสูตรที่2
โครงการ ธรรมศิลป์กับศิลปะแห่งชีวิต วันที่ 23-24 มกราคม 2554

กิจกรรม
ธรรมบรรยาย และการบรรยายโดยวิทยากร ฝึกสมาธิ ฝึกวาดภาพ และกิจกรรมเพื่อสร้าง ความงามในจิตใจ

สถานที่
ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 23-24 มกราคม 2554
สำหรับนิสิตที่เคยผ่านโครงการธรรมศิลป์มาก่อน จำนวน 100 คน สำรองจำนวน 20 คน

ข้อซักถามเพิ่มเติม
1. รองศาสตราจารย์นภาภรณ์ พลนิกรกิจ โทร. 0834030033
2. อาจารย์ปวิภาดา ทวีสิทธิ์ โทร. 0818267234
3. อาจารย์พิมพ์กานต์ สุวรรณธาดา โทร. 0877127766
4. อาจารย์วราวรรณ ชูวิรัช โทร. 0815594151
5. อาจารย์แพรวไพลิน จันทร์โพธิ์ศรี โทร. 0896184422

รายละเอียดเพิ่มเติมหลักสูตรที่1


รายละเอียดเพิ่มเติมหลักสูตรที่2

  ประกาศเมื่อ   10/01/2554 ,18:01:13
 รายละเอียดโดย   รองศาสตราจารย์นภาภรณ์ พลนิกรกิจ
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  5839  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม