Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  โครงการ : ฝึกปฏิบัติการใช้ Microsoft Office สำหรับการทำงานบัญชี (Microsoft Office Workshop)

 รายละเอียดข่าว
โครงการ  : ฝึกปฏิบัติการใช้ Microsoft Office สำหรับการทำงานบัญชี (Microsoft Office Workshop)

รูปแบบโครงการ
เป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้ Microsoft Office สำหรับการทำงานบัญชี จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม
นิสิตสาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 4ปี ชั้นปีที่3-4 (AC50-51)

สถานที่
ห้อง LAB 301-303
ณ คณะการบัญชีและการจัดการ เขตพื้นที่ขามเรียง

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ
ระยะเวลาการดำเนินโครงการและสถานที่ดำเนินการ
รอบที่1.1 วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ห้อง 301
รอบที่1.2 วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ห้อง 302
รอบที่1.3 วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ห้อง 303
รอบที่2.1 วันพฤ.ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ห้อง 301
รอบที่2.2 วันพฤ.ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ห้อง 302
รอบที่2.3 วันพฤ.ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ห้อง 303

 กำหนดอบรม รอบละ 6 ชั่วโมง ตั้งแต่ 9.00 - 16.00 น.

คลิ๊กที่นี่ ระบบรับสมัคร

 

  ประกาศเมื่อ   02/02/2554 ,20:02:29
 รายละเอียดโดย   งานประชาสัมพันธ์
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  2428  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม