Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  โครงการอบรม : “ผู้ตรวจสอบมืออาชีพ” (Born to be AUDITOR) จัดโดย สาขาการบัญชี ร่วมกับศูนย์พัฒนาการบัญชี

 รายละเอียดข่าว
โครงการ : “ผู้ตรวจสอบมืออาชีพ” (Born to be AUDITOR)
จัดโดย สาขาการบัญชี ร่วมกับศูนย์พัฒนาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รูปแบบโครงการ
เป็นการบรรยายเกี่ยวกับการเป็นผู้ตรวจสอบภาครัฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ผู้ตรวจสอบภายใน สำหรับงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและเอกชน จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม
สำหรับนิสิตสาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี (AC50-51) จำนวน 200 คน

สถานที่
ห้อง AR201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)


ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.00 – 16.00 น.

 

สนใน สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิ๊กที่นี่เพื่อลงทะเบียน

  ประกาศเมื่อ   14/02/2554 ,11:02:08
 รายละเอียดโดย   งานประชาสัมพันธ์
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  2427  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม