Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  โครงการอบรมเรื่อง “นักบัญชีรุ่นใหม่ เรียนรู้และใส่ใจเรื่องธนบัตร”

 รายละเอียดข่าว
รูปแบบโครงการ
  เป็นลักษณะการบรรยายเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับธนบัตรรัฐบาลไทย และการแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด และการสังเกตธนบัตรที่ถูกต้อง

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธนบัตรรัฐบาลไทย
 2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด
 3. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสังเกตธนบัตรที่ถูกต้อง

ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม
นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุกชั้นปี

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ศูนย์พัฒนาการบัญชี  คณะการบัญชีและการจัดการ    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระยะเวลาดำเนินโครงการและสถานที่ดำเนินการ
             ในวันเสาร์ 9 กรกฎาคม 2554  ณ บริเวณชั้น 2 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร  คณะการบัญชีและ
การจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (เขตพื้นที่ขามเรียง)

หมดเขตรับสมัคร ระบบปิด 7 กรกฎาคม 54 เวลา 16.30 น.

สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่นี่

หรือรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

 
 มีไฟล์แนบ money54.pdf  ประกาศเมื่อ   30/06/2554 ,16:06:03
 รายละเอียดโดย   งานประชาสัมพันธ์
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  2256  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม