Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  รายชื่อนิสิตที่ได้รับเกียรติบัตรนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554

 รายละเอียดข่าว
ประกาศคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ได้รับเกียรติบัตรนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554

ทั้งนี้ให้นิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ นำสำเนาบัตรนิสิต และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

มารายงานตัว ณ สำนักงานชั้น 1 คณะการบัญชีและการจัดการ ( ม.ใหม่ ) ในวันที่ 19 ก.ค.2554

เข้ารับการฝึกซ้อมรับเกียรติบัตร ใน วันพุธ ที่ 20 ก.ค. 2554 เวลา 16.30 น. ณ อาคารพลศึกษา 

วันที่ 21 ก.ค. 2554 รายงานตัวขึ้นรับเกียรติบัตร ณ อาคารพลศึกษา เวลา 07.30 น. แต่งกายด้วยชุดพิธีการ ( เท่านั้น ) 

 
 มีไฟล์แนบ gpa_vgood.pdf  ประกาศเมื่อ   14/07/2554 ,18:07:48
 รายละเอียดโดย   นายสุทัศน์ คมขำ
 ผู้ประกาศ   สุทัศน์ คมขำ
 กลุ่มงาน   งานพัฒนาศักยภาพนิสิต            อ่านทั้งหมด  2931  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม