Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  เอกสารประกอบการเบิกทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา( ป.เอก) ปีงบประมาณ 2554

 รายละเอียดข่าว
นิสิตที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณ ปี 2554  ให้โหลดเอกสารประกอบการเบิกจ่าย งวด 2 และ 3 ได้ดังนี้
 
 มีไฟล์แนบ เอกสารแนบเบิกจ่าย งวด 2 และ 3 (ป.เอก) ปี 2554.rar  ประกาศเมื่อ   14/11/2554 ,18:11:59
 รายละเอียดโดย   งานบริหารการวิจัย
 ผู้ประกาศ   ธนพัต จันดาโชติ
 กลุ่มงาน   งานบริหารการวิจัย            อ่านทั้งหมด  3418  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   สุพจน์ บัวเลิง