Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนและส่งเสริมการวิจัย ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2555

 รายละเอียดข่าว
ให้นิสิตที่ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการวิจัย ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)  งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2555

 

จัดทำสัญญาการรับทุนและเอกสารขออนุมัติเบิกงวดที่ 1 ให้แล้วเสร็จตั้งแต่บัดนี้ - 6 มกราคม 2555  รายละเอียดเอกสารแนบ

 

 
 มีไฟล์แนบ เอกสารเบิกทุน งวดที่ 1 ปริญญาโท ปี 55(14-12-54).rar  ประกาศเมื่อ   15/12/2554 ,13:12:35
 รายละเอียดโดย   สำนักบริหารงานวิจัย
 ผู้ประกาศ   ธนพัต จันดาโชติ
 กลุ่มงาน   งานบริหารการวิจัย            อ่านทั้งหมด  3717  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ปริญญา จันทรภา