Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  โครงการอบรมการฝึกปฏิบัติทักษะสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดทำภาษี(Tax Workshop)ครั้งที่3

 รายละเอียดข่าว
สาขาการบัญชีร่วมกับศูนย์พัฒนาการบัญชี จัดโครงการอบรมการฝึกปฏิบัติทักษะสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดทำภาษี(Tax Workshop) ครั้งที่3

รูปแบบโครงการ
เป็นการบรรยายเนื้อหาด้านภาษีอากร และฝึกปฏิบัติ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ภาษีมุลค่าเพิ่ม ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิสิตบุคคล จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

 ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม
นิสิตสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่4 (ทั้ง2 หลักสูตร 4ปี และ ต่อเนื่อง)

สถานที่
ณ คณะการบัญชีและการจัดการ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ
ระยะเวลาการดำเนินโครงการและสถานที่ดำเนินการ

รอบที่ 1 วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2555
รอบที่ 2 วันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2555
รอบที่ 3 วันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2555
รอบที่ 4 วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2555
รอบที่ 5 วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2555
รอบที่ 6 วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2555
รอบที่ 7 วันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 (ศูนย์ จังหวัดนครราชสีมา)

กำหนดอบรม รอบละ 9 ชั่วโมง ตั้งแต่ 8.30 – 16.30 น. ณ คณะการบัญชีและการจัดการ
( จำนวนนิสิต 100 -120 คน / รอบ)

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการคลิ๊กที่นี่

 
 มีไฟล์แนบ tax workshop ครั้งที่ 3.pdf  ประกาศเมื่อ   29/12/2554 ,15:12:15
 รายละเอียดโดย    อาจารย์ ดร.ศรีรุ่งรัตน์ สุดสมบูรณ์
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  2331  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม