Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 3 มิติ พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง

 รายละเอียดข่าว
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
 มีไฟล์แนบ 130155.pdf  ประกาศเมื่อ   13/01/2555 ,15:01:46
 รายละเอียดโดย   งานพัสดุ
 ผู้ประกาศ   ปริญญา จันทรภา
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  1600  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม