Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ขอเรียนเชิญร่วมงานและร่วมส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ

 รายละเอียดข่าว
ด้วยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส.ได้จัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาและนานาชาติ เรื่อง การจัดการชุมชนและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ พร้อมนำเสนอบทความ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 
 มีไฟล์แนบ pr11.pdf  ประกาศเมื่อ   02/02/2555 ,15:02:59
 รายละเอียดโดย   วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
 ผู้ประกาศ   ธนพัต จันดาโชติ
 กลุ่มงาน   งานบริหารการวิจัย            อ่านทั้งหมด  2244  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ปริญญา จันทรภา