Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2555

 รายละเอียดข่าว
ด้วยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จะดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2555

 

เรื่อง การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29-30 ส.ค. 55 ณ โรงแรม Pullman จ.ขอนแก่น

จึงขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

 
 มีไฟล์แนบ pr12.pdf  ประกาศเมื่อ   02/02/2555 ,15:02:44
 รายละเอียดโดย   คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 ผู้ประกาศ   ธนพัต จันดาโชติ
 กลุ่มงาน   งานบริหารการวิจัย            อ่านทั้งหมด  2258  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ปริญญา จันทรภา