Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามหาสารคาม จัดอบรมเรื่อง "เจาะลึกคู่มือการปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช"

 รายละเอียดข่าว
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามหาสารคาม จัดอบรมเรื่อง "เจาะลึกคู่มือการปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช"
ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฏาคม 2555 ณ ห้องชื่นชม โรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

 
 มีไฟล์แนบ แผ่นพับ.pdf  ประกาศเมื่อ   19/06/2555 ,16:06:51
 รายละเอียดโดย   สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามหาสารคาม
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  2795  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม