Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  โครงการอบรม : “ผู้ตรวจสอบมืออาชีพ” (Born to be AUDITOR) รุ่นที่2 จัดโดย สาขาการบัญชี ร่วมกับศูนย์พัฒนาการบัญชี

 รายละเอียดข่าว
โครงการ : “ผู้ตรวจสอบมืออาชีพ” (Born to be AUDITOR) รุ่นที่2
จัดโดย สาขาการบัญชี ร่วมกับศูนย์พัฒนาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รูปแบบโครงการ
เป็นการบรรยายและเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการเป็นผู้ตรวจสอบภาครัฐ ได้แก่ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจสอบจากกรมสรรพากร และผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
 
ส่วนผู้ตรวจสอบภาคเอกชน ได้แก่ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร และผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม
1.สำหรับนิสิตหลักสูตร 4 ปี รหัส 52 จำนวน 200 คน  ในวันที่ 7 กรกฏคม 2555 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ คณะการบัญชีและการจัดการ (จำนวนจำกัด)
2.สำหรับนิสิตหลักสูตรเทียบเข้าจำนวน 200 คน    ในวันที่ 8 กรกฏคม 2555 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ คณะการบัญชีและการจัดการ (จำนวนจำกัด)

นิสิตที่ผ่านการอบรมจะได้รับ เกียรติบัตร จากคณะการบัญชีและการจัดการ 

หมายเหตุ :
หากนิสิตคนใดลงชื่อแล้วไม่มาเข้าอบรม เสียค่าปรับคนละ 200 บาท

สถานที่
คณะการบัญชีและการจัดการ 

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ
สำหรับนิสิตหลักสูตร 4 ปี รหัส 52  ในวันที่ 7 กรกฏคม 2555 เวลา 09.00 – 16.30 น.
สำหรับนิสิตหลักสูตรเทียบเข้า ในวันที่ 8 กรกฏคม 2555 เวลา 09.00 – 16.30 น.

สนใน สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิ๊กที่นี่เพื่อลงทะเบียน
 
 มีไฟล์แนบ ขึ้นเว็ป+ทำ Benner.pdf  ประกาศเมื่อ   20/06/2555 ,11:06:42
 รายละเอียดโดย   ศูนย์บริการวิชาการ
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  3362  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม