Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ประกาศ รายชื่อและลำดับการเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 1/2555 สำหรับนิสิตชั้น ปีที่ 2 ขึ้นไป

 รายละเอียดข่าว
ประกาศ กยศ. ( หลักสูตร 4 ปี )

 

นิสิตกู้ยืม กยศ. ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ติดต่อเซ็นแบบยืนยัน 

ค่าเล่าเรียน 1/55 ตั้งแต่วันที่ 26 - 29 มิถุนายน 55

ยกเว้นนิสิต ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/55

ให้ติดต่อเซ็น ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 55 วันเดียวเท่านั้น

หากมีข้อสงสัย..โปรอดติดต่องานกิจการนิสิต ชั้น 1 หรือ โทร. 0-4375-4333 ต่อ 3402

 
 มีไฟล์แนบ พิมพ์แบบยืนยันรอบ1รายเก่าเดิม_ปกติ.xlsx  ประกาศเมื่อ   21/06/2555 ,09:06:12
 รายละเอียดโดย   สำนักบริหารกิจการนิสิต
 ผู้ประกาศ   พรพิชิต โพธิ์ศรี
 กลุ่มงาน   งานพัฒนาศักยภาพนิสิต            อ่านทั้งหมด  6810  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ปริญญา จันทรภา