Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ประกาศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี 4 ปี (รหัส 55) ที่ยังไม่ได้รับของที่ระลึกในงานปฐมนิเทศฯ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2555

 รายละเอียดข่าว
ประกาศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี 4 ปี (รหัส 55) ที่ยังไม่ได้รับของที่ระลึกในงานปฐมนิเทศฯ
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2555ติดต่อรับกระเป๋าผ้าที่ระลึก พร้อมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ที่พี่กวาง  
ห้องศูนย์บริการวิชาการสำนักงานชั้น 1 คณะการบัญชีและการจัดการ (ม.ใหม่) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หมายเหตุ ให้นำคูปองที่แจกให้มาแลกด้วย (มิฉะนั้นจะไม่ได้รับ)หรือรวบรวมคูปองนำมาแลกเป็นห้องๆ ก็ได้ โทร.043-754333 ต่อ 3408,3410
  ประกาศเมื่อ   02/07/2555 ,10:07:25
 รายละเอียดโดย   งานประชาสัมพันธ์
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  2724  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม