Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ประกาศ โครงการ: เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ – RD Camp2

 รายละเอียดข่าว
โครงการ : เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ – RD Camp2

ลักษณะการดำเนินโครงการ :
  เป็นการบรรยายเนื้อหาด้านภาษีอากรและฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมสรรพากร ตามหลักสูตรการอบรมของกรมสรรพากร จำนวน 5 วัน  
   
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 
  ตั้งแต่วันที่ 14-17 สิงหาคม 2555 ณ อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และ วันที่ 20 สิงหาคม 2555 ณ อาคารอัจฉริยะ 27 ชั้น กรมสรรพากร  
   
 นิสิตกลุ่มเป้าหมาย : 
  นิสิตสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 ทั้ง 2หลักสูตร (4 ปี และเทียบเข้า) จำนวน 100 คน (จำนวนจำกัด) และ ผ่านการเรียนในรายวิชา การภาษีอากร (Taxation) 
  นิสิตที่ผ่านการอบรมจะได้รับ : เกียรติบัตรจากกรมสรรพากร

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร : ฟรีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรการอบรม 
   
 การรับสมัคร : 
  1. นิสิตสาขาวิชาการบัญชีที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ www.acc.msu.ac.th โดย ระบบจะเปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555 และปิดรับบสมัครวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 และพิมพ์ใบสมัครพร้อมแนบผลการศึกษาในรายวิชาการภาษีอากร (Taxation) ส่งที่ห้องศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชี และการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4333 ต่อ 3408 และ 3410
หรือ อาจารย์ ดร.ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา โทร. 081-910-9994  
 
กำหนดการการจัดอบรม
โครงการเพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ – RD Camp2
ระหว่างวันที่ 14-17 สิงหาคม 2555 และวันที่ 20 สิงหาคม 2555 

 สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิ๊กที่นี่เพื่อลงทะเบียน

 
 มีไฟล์แนบ บันทึกโครงการ RD go Campus 2.pdf  ประกาศเมื่อ   13/07/2555 ,16:07:15
 รายละเอียดโดย   ดร.ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  3562  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม