Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ประกาศตารางสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฏาคม 2555

 รายละเอียดข่าว
ตารางสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ในวันอาทิตย์ที่  22 กรกฎาคม 2555 เวลา 17.00-21.00 น. ณ ห้อง  Ph.d. 3  อาคาร 2 ชั้น 2 คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ในเมือง)

 

 

 
 มีไฟล์แนบ 20120717090615622.pdf  ประกาศเมื่อ   17/07/2555 ,10:07:47
 รายละเอียดโดย   งานบัณฑิตศึกษา
 ผู้ประกาศ   ชลธิชา อินอุ่นโชติ
 กลุ่มงาน   งานทะเบียนและประมวลผล            อ่านทั้งหมด  2884  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ปริญญา จันทรภา