Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ประกาศตารางสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2555

 รายละเอียดข่าว
ตารางสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ในวันพุธที่  25 กรกฎาคม 2555 เวลา 17.00-21.00 น. ณ ห้องประชุม1 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ขามเรียง)
 
 มีไฟล์แนบ 20120717104544009.pdf  ประกาศเมื่อ   17/07/2555 ,10:07:08
 รายละเอียดโดย   งานบัณฑิตศึกษา
 ผู้ประกาศ   ชลธิชา อินอุ่นโชติ
 กลุ่มงาน   งานทะเบียนและประมวลผล            อ่านทั้งหมด  2184  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ปริญญา จันทรภา