Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ "เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ"

 รายละเอียดข่าว
ด้วย สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัย  จะจัดโครงการ "เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ"  ขึ้นในระหว่างวันเสาร์ที่  25 สิงหาคม 2555 และวันเสาร์ที่  1  กันยายน 2555     ดังรายละเอียดแนบท้าย
 
 มีไฟล์แนบ โครงการอบรมบุคลิกภาพ.docx  ประกาศเมื่อ   17/07/2555 ,11:07:47
 รายละเอียดโดย   งานบัณฑิตศึกษา
 ผู้ประกาศ   ชลธิชา อินอุ่นโชติ
 กลุ่มงาน   งานทะเบียนและประมวลผล            อ่านทั้งหมด  2663  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ปริญญา จันทรภา