Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ประกาศ นิสิตที่ผ่านโครงการอบรม“ผู้ตรวจสอบมืออาชีพ” (Born to beAUDITOR) รุ่นที่ 2

 รายละเอียดข่าว
ประกาศ นิสิตที่ผ่านโครงการอบรม“ผู้ตรวจสอบมืออาชีพ” (Born to beAUDITOR) รุ่นที่ 2

ในระหว่างวันที่7-8 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม AR201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์

ให้ติดต่อรับประกาศนียบัตรได้ ดังนี้

1. ให้ตัวแทนห้องหรือหัวหน้าห้องมาลงชื่อรับไปแจกสมาชิกในห้อง

2.นิสิตเทียบเข้าให้ติดต่อรับที่ พี่ก้อม สำนักงานชั้น 1 คณะการบัญชีและการจัดการ (ม.เก่า)

3.นิสิต 4 ปี ให้ติดต่อรับที่ พี่เปิ้ล ห้องศูนย์บริการวิชาการ สำนักงานชั้น 1 คณะการบัญชีและการจัดการ (ม.ใหม่)
  ประกาศเมื่อ   24/07/2555 ,10:07:20
 รายละเอียดโดย   งานประชาสัมพันธ์
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  2484  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม