Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ประกาศกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ (QE) นิสิตระดับปริญญาเอก รุ่น 6 ครั้งที่ 2

 รายละเอียดข่าว
นิสิตที่ประสงค์จะขึ้นสอบวัดคุณสมบัติ   (QE) ครั้งที่  2  ติดต่อขอรับแบบขอสมัครสอบได้ที่งานบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ   รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 
 มีไฟล์แนบ qe ph.b.6 2.pdf  ประกาศเมื่อ   25/07/2555 ,16:07:18
 รายละเอียดโดย   งานบัณฑิตศึกษา
 ผู้ประกาศ   ชลธิชา อินอุ่นโชติ
 กลุ่มงาน   งานทะเบียนและประมวลผล            อ่านทั้งหมด  2279  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ปริญญา จันทรภา