Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  เปิดรับสมัคร อบรมโครงการ : ฝึกปฏิบัติการทางบัญชี (Accounting Workshop)

 รายละเอียดข่าว
จัดโดยสาขาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ลักษณะการดำเนินโครงการ : 
เป็นการเรียนรู้ผ่านฐานกิจกรรม การอบรม และจัดทำงบการเงินจากเอกสารหลักฐานและสถานการณ์จำลอง    

ระยะเวลาดำเนินงาน : 
ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2555 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)    

นิสิตกลุ่มเป้าหมาย : 
นิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 (ขึ้นไป) และ ลงเรียนรายวิชาหลักการบัญชีขั้นต้น มาแล้ว 
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร : ฟรีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรการอบรม    

การรับสมัคร : 
รับสมัคร : ผ่านทางเว็บไซด์คณะฯ จำนวน 100 คน ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ส.ค. 55
การแต่งกาย : วันที่ 18 ส.ค. 55 เสื้อ : เสื้อคณะฯ กางเกง : กางเกงพละของมหาวิทยาลัย       

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม อ.วิชนี เอี่ยมชุ่ม   

การรับสมัคร :  * หมายเหตุ- หนึ่งคนสมารถสมัครได้แค่ครั้งเดียว- หลังการสมัครแล้วจะไม่มีการแก้ไขข้อมูลใดๆ ให้ผู้สมัคร (กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งหมดด้วยตนเองเพื่อเป็นการฝึกความรอบคอบในการทำงาน)- กรอกข้อมูล เกรดที่ได้ให้ตรงความเป็นจริง *** ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม ***

คลิ๊กที่นี่เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ
  ประกาศเมื่อ   01/08/2555 ,19:08:23
 รายละเอียดโดย   อ.วิชนี เอี่ยมชุ่ม
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  3088  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม