Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ระบบปฎิบัติการสำหรับเครื่องให้บริการแม่ข่าย จำนวน 5 ชุด

 รายละเอียดข่าว
ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ระบบปฎิบัติการสำหรับเครื่องให้บริการแม่ข่าย  จำนวน 5 ชุด

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 
 มีไฟล์แนบ 20120809110909518.pdf  ประกาศเมื่อ   09/08/2555 ,14:08:29
 รายละเอียดโดย   ปวริศา แสงคำ
 ผู้ประกาศ   ปริญญา จันทรภา
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  2419  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   สุพจน์ บัวเลิง