Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาและชี้แนะเส้นทางอาชีพสำหรับคนไอที ครั้งที่ 3

 รายละเอียดข่าว
โครงการ “เตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาและชี้แนะเส้นทางอาชีพสำหรับคนไอที ครั้งที่ 3”

ณ ห้องประชุม EN-217 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันเสาร์ ที่ 25  สิงหาคม  2555

เฉพาะนิสิต BC,BIT,ECOM,คธ17 ชั้นปีที่4 ทุกคนต้องเข้าร่วม

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

 
 มีไฟล์แนบ กำหนดการสัมมนาเตรียมความพร้อมครั้งที่3.pdf  ประกาศเมื่อ   17/08/2555 ,08:08:10
 รายละเอียดโดย   อ.ณัฐกานต์ ชุติมารังสรรค์
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  2577  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม